O przedszkolu - Przedszkole im.M.Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim
Przedszkole im.M.Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
 
                                          KADRA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA
                                                        w roku szkolnym 2017/2018
 
                                                                 Dyrektor   -    mgr Jolanta Ewa Wiktor
                                                         Z-ca Dyrektora -    mgr Marzena Maria Świderska
 
                                                          logopeda         -   mgr Alicja Karczewska
                                         nauczyciel przedszkola   -    mgr Marzena Zielińska
                                         nauczyciel przedszkola   -    mgr Magdalena Dymek
                                         nauczyciel przedszkola   -    mgr Monika Poznaniak 
                                         nauczyciel przedszkola   -    mgr  Małgorzata Cieśla
                                         nauczyciel przedszkola   -    mgr Beata Bałamut
                                         nauczyciel przedszkola   -    mgr Maria Matuszewska
                                         nauczyciel przedszkola   -    mgr Aneta Zakrzewska-Drab
                                         nauczyciel przedszkola  -     mgr Anna Rzysko
                                         nauczyciel przedszkola  -      Marta Sekuterska -Lamcha    
                                         nauczyciel przedszkola -       Karolina Rajska
                                         nauczyciel przedszkola -      mgr Agnieszka Koba
                                         nauczyciel przedszkola  -     Aneta Kaźmierczak
                                         nauczyciel przedszkola-    mgr   Beata Sikora
                                         nauczyciel przedszkola/nauczyciel wspomagający - 
                                                                                         mgr Karolina Spychała                                         
                                         nauczyciel gimnast.korek.-   mgr Monika Poznaniak -  zaj.dodatkowe
                                         nauczyciel j.angielskiego -    mgr Ewelina Szóstak  -  zaj.dodatkowe
                                         nauczyciel religii               -  ksiądz mgr Michał Gołębiowski
                                         rehabilitant                        - mgr Adam Ignasiak - wczesne
                                                                                                                 wspomaganie
 
                                                       PRACOWNICY ADMINISTRACJI
                                                       
                                          główny księgowy                   - Irena Zurman
                                          specjalista ds.administrac.-finansowych- 
                                                                                        mgr Katarzyna Ratajczak 
                                          starszy intendent                 -Aleksandra Bielawska
                                          specjalista ds. BHP             - mgr Adam Ignasiak
 
                                                            PRACOWNICY OBSŁUGI
 
                                                     kucharka                 -     Halina Piechowiak
                                         pomoc kucharki                   -     Wiesława Pawłowska
                                         pomoc kucharki                   -     Katarzyna Bilińska  
                                         pomoc nauczyciela              -     Dorota Komar   
                                         pomoc nauczyciela              -     Bożena Wiśniewska
                                         pomoc nauczyciela              -     Ewa Rychlik
                                         pomoc nauczyciela              -     Aleksandra Klijewska
                                         pomoc nauczyciela              -      Edyta Nowicka-Kapusta 
                                         pomoc nauczyciela              -      Elżbieta Bilińska 
                                         pomoc nauczyciela              -     mgr Jadwiga Hamerlińska  
                                         pomoc nauczyciela              -      Dorota Kamińska 
                                         pomoc nauczyciela              -      Ewa Sanocka
                                         pomoc nauczyciela              -      Aldona Popławska 
                                         pomoc nauczyciela              -      Martyna Łukasik
                                         konserwator                        -       Andrzej Haufa
                            
 
                              
 
                                        
 
 
 
 
                                                     ,,KRASNOLUDKI "         - UCZĘSZCZAJĄ DZIECI  3 i 4 LETNIE ,
                                                                                                  oddział czynny od 8,00 - 15,00
 
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania obrazek biedronki 
                                                            
 
 
 
                                                      ,, BIEDRONKI "              - UCZĘSZCZAJĄ DZIECI 4-5 LETNIE,
                                                                                                  oddział czynny od 6,00 - 16,00
 
 
                                                                 
                                                          
 
 
                                                      ,, JAGÓDKI "                   - UCZĘSZCZAJĄ DZIECI 6 LETNIE
                                                                                                  oddział czynny od 7,30- 15,30
 
 
                                                           
 
 
 
                                                   ,,LEŚNE LUDKI"             - UCZĘSZCZAJĄ DZIECI 3-4-5-6 LETNIE
                                                                                                oddział czynny od 8,00 - 15,00
                                                                   
                                                                                              
 
                                                      ,, ŻABKI "                         - UCZĘSZCZAJĄ DZIECI 6 LETNIE
                                                                                              oddział czynny od 8.00 - 15,00
 
 
                                                     
                                                        
 
                                                     ,, PSZCZÓŁKI "                - UCZĘSZCZAJĄ DZIECI LETNIE     
                                                                 oddział czynny od 7,30 - 12,30                                        
 
                                                                 
                                                     
 
                                                      
 
                                                        "JARZĘBINKI"               - ODDZIAŁ INTEGRACYJNY
                                                                                                  UCZĘSZCZAJĄ DZIECI 3-4-5- 6 LETNIE
                                                                                                 ODDZIAŁ CZYNNY OD 8:00 - 13:00
 
 
                                                         
                                                     
 
                                                   ,, MUCHOMORKI "         - UCZĘSZCZAJĄ DZIECI  3-4-5-6 LETNIE
                                                                                               oddział czynny od 7,30 do 12,30
 
                                                                      
 
                                                     ,,STOKROTKI"         -   UCZĘSZCZAJĄ DZIECI -3-4-5 LETNIE
                                                                                             oddział czynny od 13,00 do 18,00
 
                                                       Oddział zamiejscowy w Hucie Szklanej
 
                                                           
                                        
                                                      ,, SŁONECZKA"               - UCZĘSZCZAJĄ DZIECI OD 3 -4-5-6 latki
                                                                                                   oddział czynny od 7,45 -13,15
 
 
                                                           "MOTYLKI"                  -  UCZĘSZCZAJĄ  DZIECI  0D  3-4-5-6  latki
oddział czynny od  13,00- 18.00
 
                                                 
                                           
                NASZ PATRON - MARIA STANISŁAWA KONOPNICKA
 
 
 
          ORGANEM PROWADZĄCYM PRZEDSZKOLE 
           IM.M.KONOPNICKIEJ W KRZYŻU WLKP.,
           JEST GMINA KRZYŻ WIELKOPOLSKI
                          ul.Wojska Polskiego 14
                               64-761 Krzyż Wlkp.
                                        www.krzyz.pl
 

 

 
 

                     NADZÓR PEDAGOGICZNY NAD

                  PRZEDSZKOLEM IM.M.KONOPNICKIEJ
         SPRAWUJE WIELKOPOLSKI KURATOR OŚWIATY
                                       W POZNANIU
                                      ul.Kościuszki 93
                                     61-716 Poznań
 
                                 Delegatura KO w Pile
                                ul.Dzieci Polskich 26
                                    64-920 Piła
                                   www.ko.poznan.pl
 
 
 PROCEDURA  ORGANIZACJI  WYCIECZEK  I  SPACERÓW  PRZEDSZKOLA  IM. MARII  KONOPNICKIEJ  W KRZYŻU  WLKP.
 
 
PROCEDURA  DOTYCZĄCA  ODPROWADZANIA  I  ODBIORU  DZIECI  PRZYJĘTYCH  DO PRZEDSZKOLA  IM. MARII  KONOPNICKIEJ  W KRZYŻU  WLKP.
 
 
PROCEDURA  PRZYPROWADZANIA  I  ODBIERANIA  DZIECI  DOJEŻDŻAJĄCYCH  DO  PRZEDSZKOLA  IM. MARII  KONOPNICKIEJ  W  KRZYŻU  WLKP.
 
 
 WZÓR  OŚWIADCZENIA  RODZICÓW/OPIEKUNÓW  PRAWNYCH  W  PRZYPADKU  UPOWAŻNIENIA  INNYCH  OSÓB  DO  PRZYPROWADZANIA  I  ODBIORU  DZIECKA  Z PRZEDSZKOLA  IM. MARII  KONOPNICKIEJ  W KRZYŻU  WLKP.
 
 
WZÓR UPOWAŻNIENIA W  PRZYPADKU  ZMIANY  OSÓB  UPOWAŻNIONYCH  DO  PRZYPROWADZANIA  I ODBIORU  DZIECKA  Z PRZEDSZKOLA  IM. MARII  KONOPNICKIEJ  W KRZYŻU  WLKP.
 
 
WZÓR  UPOWAŻNIENIA  DO  PRZYPROWADZANIA  I  ODBIORU  DZIECKA  Z  PRZEDSZKOLA  PO  TELEFONICZNYM  POWIADOMIENIU.
 
 
 
  
                                                                                                             
 
                         RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ
 
W dniach od 25.10.2010 do 5.11.2010 w naszym przedszkolu została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna problemowa na temat ,,Procesy zachodzące w przedszkolu" .
Ewaluacje przeprowadzili wizytatorzy Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
Z raportem z tej ewaluacji można zapoznać się wchodząc na link poniżej
 
http://www.platforma.npseo.pl/reports/d412443c9d70fe7638d0a6515406c905.pdf
 
 
 
 
         
      
 
 UCHWAŁA W SPRAWIE USTALENIA OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA W PRZEDSZKOLU
 
Dyrektor Przedszkola im.Marii Konopnickiej w Krzyżu Wlkp.informuje , że od dnia 1 września 2010 obowiązuje uchwała Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia  31 marca 2010 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez gminę
Krzyż Wlkp.  Wysokość obowiązującej od 1 września 2010 stawki żywieniowej ustalona została Zarządzeniem Dyrektora .
Z Uchwałą Rady Miejskiej mozna zapoznać sie poniżej
www.img.blizej.info/przedszkolekrzyz/20100406151956uchwala353432010.pdf
 

Ostatnia aktualizacja: 2018-04-02