INFORMACJA DYREKTORA PRZEDSZKOLA IM. MARII KONOPNICKIEJ

ponad 3 lat temu

Informacja dla Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola
im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim

 

Dyrektor Przedszkola im. Marii Konopnickiej przypomina, iż decyzją Ministra Edukacji Narodowej  oraz Komunikatu Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego wynikających z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

 

Do 25 marca 2020 r. wychowankowie nie przychodzą do Przedszkola.

 

Jednocześnie przypominam, że ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w art. 4.1. przewiduje, iż w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu covid-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dz.u. z 2019r. Poz. 645 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni. Poniżej znajduje się do pobrania przygotowany przez zus wzór oświadczenia, które należy wypełnić w przypadku ubiegania się o zasiłek opiekuńczy za czas opieki nad dzieckiem podczas zamknięcia szkoły, przedszkola, żłobka czy klubu dziecięcego z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Rodzice ubiegający się o ww. zasiłek opiekuńczy składają oświadczenie u pracodawcy.


https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly/3200403

 

Biorąc pod uwagę powyższe i w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Państwa i wychowanków, Dyrektor Przedszkola im. Marii Konopnickiej informuje, że zmienione zostaną terminy rekrutacji do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021.  O zmiane terminów zostaną również Państwo poinformowani za pomocą strony internetowej Przedszkola oraz Facebook. 

 

     W okresie zawieszenia działalności Przedszkola zapewnione będzie codzienne funkcjonowanie.
 W związku z tym preferowany jest kontakt:

  1. telefoniczny – 67 256 42 28, w godzinach od 1000 do 1200,
  2. e-mail: gminnepp@poczta.onet.pl
  3.  w sprawach pilnych kontakt osobisty w godzinach od 1000 do 1200 po wcześniejszym poinformowaniu telefonicznym lub mailowym

 
        Jeżeli w trakcie wspomnianych dwóch tygodni pojawią się jakiekolwiek istotne informacje przekażemy je państwu poprzez naszą stronę internetową oraz Facebook. Jednocześnie zalecamy obserwowanie na bieżąco stron Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia oraz gov.pl a także Pwiatowej i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologcznej.

http://psse-czarnkow.pl

https://wsse-poznan.pl/menu-strony/aktualnosci/402-koronawirus

https://www.gov.pl/web/koronawirus 

https://gis.gov.pl

https://www.gov.pl/web/zdrowie

https://www.gov.pl/web/edukacja

 

W trosce o bezpieczeństwo i zrowie Państwa i Państwa dzieci prosimy o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego!!!

Dyrektor Przedszkola
im. Marii Konopnickiej
 w Krzyżu Wielkopolskim

                                                                                                                                                                                                                                        Jolanta E. Wiktor