Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim

INFORMACJA DLA RODZICÓW !!!

ponad 4 lat temu

Szanowni Rodzice!!!

 

W związku z panującą epidemią koronawirusa Sars-Cov2 wywołującym chorobę COVID-19 od dnia 1 września 2020 r. będą obowiązywały nowe wytyczne związane z zapewnieniem zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz Pracownikom na terenie Przedszkola w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19. Bardzo proszę nowych i dotychczasowych Rodziców o zapoznanie się z nowymi informacjami i procedurami.

1 września rozpoczynamy działalność zgodnie z zamieszczonymi procedurami, w tym określony jest sposób przyprowadzenia dziecka do Przedszkola. Niestety ten rok szkolny rozpoczniemy bez uroczystego spotkania inaugurującego. Dzieci przyjdą do Przedszkola według zadeklarowanych przez Państwa godzin. Dzieci z oddziału w Hucie Szklanej dojadą do oddziału według rozkładu dowozów na dzień 1 września 2020 r.

W celu zapewnienia jak najlepszego bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Przedszkolu obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa. Rodzice i Pracownicy Przedszkola muszą mieć świadomość, że placówka funkcjonuje na zupełnie innych zasadach, niż dotychczas. Przedszkole kontynuuje swoją działalność wg aktualnych rygorów sanitarnych GIS z dniem 1.09.2020 r. do odwołania.

Do Przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną COVID-19 – należą do nich objawy zakażenia górnych dróg oddechowych takie jak: katar, kaszel, duszności, temperatura powyżej 37°C, biegunka. Przedszkole ma prawo odmówić przyjęcia opieki nad dzieckiem, u którego stwierdzi objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną. Dzieci nie przynoszą do Przedszkola zabawek, przytulanek (misie, pieluszki, itp.), jedzenia (za wyjątkiem grup: Słoneczka i Jarzębinki – oddziały 5 godzinne), i w miarę możliwości smoczków.

1 września 2020 r. dzieci przyniosą ze sobą kapcie i ubranka na przebranie. Pozostałe elementy wyprawki zostaną szczegółowo omówione w trakcie zebrań z Rodzicami. Zebrania organizacyjne z Rodzicami będą odbywały się w wyznaczonych dniach dla każdej grupy
w pierwszej połowie września.

Przedszkole będzie realizować zajęcia opiekuńcze oraz zmodyfikowane, dostosowane do wymogów sanitarnych zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Do każdej grupy może uczęszczać do 25 dzieci.

Rodzice, zobowiązani są do złożenia u Nauczycielek w grupie wymaganego oświadczenia, w dniu pierwszego przyprowadzenia dziecka do Przedszkola oraz deklaracji Roziców/Opiekunów Prawnych dotyczącej czasu pobytu i wyżywienia dziecka w Przedszkolu im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim.

W przypadku nieobecności dziecka Rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Przedszkola drogą mailową lub telefoniczną o terminie i przyczynie nieobecności.

Rodzic ma obowiązek podania aktualnych numerów telefonów i wszelkich danych kontaktowych oraz natychmiast odbierać telefon wykonywany przez Przedszkole.

W celu zachowania bezpieczeństwa każdy Rodzic ma obowiązek zapoznać się z treścią przyjętych w Przedszkolu procedur oraz je przestrzegać.

Na terenie Przedszkola obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

W celu rozładowania natężenia ruchu w godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci do i z Przedszkola w budynku przy ulicy Akacjowej 1 wydzielone zostają osobne wejścia/wyjścia dla poszczególnych grup:

  • Wejście 1 - Wejście główne – grupy: Krasnoludki, Biedronki, Leśne Ludki, Jagódki i Żabki
  • Wejście 2 - Wejście od strony placu zabaw – grupa Pszczółki
  • Wejście 3 - Wejście od strony parkingu – grupa Jarzębinki
  • Grupa Słoneczka w Hucie Szklanej – bez zmian.

 

 

Prosimy przygotować dzieci na to,  że Przedszkole będzie wyglądało trochę inaczej niż zawsze. Dzieci będą widziały czasami panie: w maseczkach, przyłbicach, rękawiczkach i fartuszkach, ale nadal przyjazne dzieciom.

Bardzo proszę uzbroić się w spokój i pozytywne nastawienie.

Może nie wszystko po tak długiej przerwie zafunkcjonuje od razu sprawnie i prawidłowo, ale dołożymy wszelkich starań, aby dzieci i Państwo czuli się dobrze i bezpiecznie.

 

W razie wątpliwości , proszę o kontakt telefoniczny : 67 256 42 28.

 

 

 

 

                                                                                                 Dyrektor Przedszkola

                                                                                                 im. Marii Konopnickiej

                                                                                                w Krzyżu Wielkopolskim.