Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim

DEKLARACJA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCA CZASU POBYTU I WYŻYWIENIA DZIECKA 2022/2023

rok temu

Dyrektor Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim informuje, że do dnia 15.07.2022 w Kancelarii przedszkola należy złożyć Deklarację dotyczącą czasu pobytu i wyżywienia dziecka w Przedszkolu nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim w roku szkolnym 2022/2023. 

Przyjmowanie wniosków odbywa się od poniedziałku do piątku w godz 9-14

Wniosek można pobrać w Kancelarii przedszkola lub pobrać na stronie internetowej w zakładce "Rekrutacja 2022/2023"