Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim

Oferty pracy

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO - INTENDENT 03.08.2020

                                                 

                                                  ZAŁĄCZNIKI:

                                               

                                                KLAUZULA RODO

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

                                                  

 

 

====================================================================================================================

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO SP.DS. ADMINISTRACYJNO-FINANSOWYCH

 

OGŁOSZENIE  O  NABORZE  NA WOLNE STANOWISKO 02.05.2016R.-SP.DS.ADMINISTRACYJNO-FINANSOWYCH

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO SP. DS. ADMINISTRACYJNO-FINANSOWYM

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO 

 

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO- POMOC NAUCZYCIELA

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

Dyrektor Przedszkola im. M. Konopnickiej w Krzyżu Wlkp., informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko starszego intendenta
w Przedszkolu im. M. Konopnickiej w Krzyżu Wlkp. , ul. Akacjowa 1 do zatrudnienia wybrana została

 

Pani Elżbieta Kobza zamieszkała w Krzyżu Wlkp.

 

Uzasadnienie wyboru:

Na ogłoszenie o rozpoczętej procedurze na wolne stanowisko pracy wpłynęło 9 ofert, w tym
1 oferta wpłynęła po terminie. W wyniku analizy złożonych dokumentów pod kątem zgodności danych zawartych w aplikacjach z wymogami formalnymi, określonymi w ogłoszeniu, odrzucono 1 ofertę. Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 7 kandydatów
.

Biorąc pod uwagę dokumenty aplikacyjne i odbytą rozmowę kwalifikacyjną stwierdzono , że Pani Elżbieta Kobza  spełnia wszystkie wymagania niezbędne do pełnienia funkcji starszego intendenta oraz posiada najlepsze predyspozycje do pracy na w/w stanowisku ( w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, osiągnęła najwyższą ilość punktów).

 

 

Dyrektor Przedszkola

Jolanta E.Wiktor

Krzyż Wlkp., 21.11.2013 r.

 

 

 
 
                                                      
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
Dyrektor Przedszkola im.M.Konopnickiej w Krzyżu Wlkp.. informuje,
że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko
specjalisty ds. administracyjno-finansowych w Przedszkolu
im.M.Konopnickiej w Krzyżu Wlkp. , ul.Akacjowa 1 do zatrudnienia
wybrana została
 
Pani Beata Matuszak zamieszkała w Krzyżu Wlkp.
 
Uzasadnienie wyboru:
Na ogłoszenie o rozpoczętej procedurze na wolne stanowisko pracy
wpłynęło osiem ofert.
Pani Beata Matuszak , spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu
o naborze na stanowisko specjalisty ds.administracyjno-finansowych .
Biorąc pod uwagę dokumenty aplikacyjne i odbytą rozmowę kwalifikacyjną stwierdzono ,
że kandydatka spełnia wszystkie wymagania niezbędne do pełnienia funkcji
specjalisty ds. administracyjno-finansowych .Posiada wykształcenie wyższe oraz
wymagany staż pracy w Przedszkolu w Krzyżu /umowa na zastępstwo/.
Przeprowadzona rozmowa z kandydatką potwierdza posiadane przez nią predyspozycje
do pracy na stanowisku urzędniczym w Przedszkolu im.Marii Konopnickiej w Krzyżu Wlkp.
 
 
Dyrektor Przedszkola
Maria J.Gierłowska
Krzyż Wlkp., 27.11.2012 r.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Przedszkolu
im.M.Kononickiej w Krzyzu Wlkp.-
    specjalista ds. administracyjno-finansowych
 
 
 
 
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru
na stanowisko specjalisty ds administracyjno-finansowych w Przedszkolu
im.Marii Konopnickiej w Krzyżu Wlkp.
 
 
 
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Przedszkolu
im.Marii Konopnickiej w Krzyżu Wlkp.