Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim

Rekrutacja 2023/2024

REKRUTACJA 2023/2024

POTWIERDZENIE WOLI

zapisu dziecka do Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim

na rok szkolny 2023/2024

 


Wniosek o przyjecie dziecka do Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej 
w Krzyżu Wielkopolskim na rok szkolny 2023/2024  


Oświadczenia do wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej 
w Krzyżu Wielkopolskim na rok szkolny 2023/2024 


Wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi oświadczeniami 
(wypełniamy i podpisujemy wszystkie oświadczenia wykreślając odpowiednio "spełnia" lub "nie spełnia") 
składamy do kancelarii Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Akacjowa 1Zarządzenia Nr 668/2023 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2023 r. 
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, 
w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz klas pierwszych szkoły podstawowej, 
których organem prowadzącym jest Gmina Krzyż Wielkopolski na rok szkolny 2023/2024
==============================================================================

REKRUTACJA 2022/2023


DEKLARACJA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCA CZASU POBYTU I WYŻYWIENIA DZIECKA 
W PRZEDSZKOLU NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM 
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023Regulamin rekrutacji do Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej 
w Krzyżu Wielkopolskim na rok szkolny 2022/2023

Wniosek o przyjecie dziecka do Przedszkola nr 1 
im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim 
na rok szkolny 2022/2023 

Oswiadczenia do wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola nr 1 
im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim 
na rok szkolny 2022/2023


Wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi oświadczeniami 
(wypełniamy i podpisujemy wszystkie oświadczenia 
wykreślając odpowiednio "spełnia" lub "nie spełnia") 
składamy do skrzynki znajdującej się w wejściu 
do Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej 
w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Akacjowa 1Zarządzenia Nr 468/2022 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 19 stycznia 2022 r. 
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów 
do przedszkoli oraz klas pierwszych szkoły podstawowej, których organem 
prowadzącym jest Gmina Krzyż Wielkopolski na rok szkolny 2022/2023===================================================================

REKRUTACJA 2021/2022


POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA 
DO PRZEDSZKOLA NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ 
W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM


Zarządzenia Nr 310/2021 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2021 r. 
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, 
w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz klas pierwszych szkoły podstawowej 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Krzyżu Wielkopolskim 
na rok szkolny 2021/2022


Regulamin rekrutacji do Przedszkoli na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski 
na rok szkolny 2021-2022


Wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi oświadczeniami 
(wypełniamy i podpisujemy wszystkie oświadczenia wykreślając 
odpowiednio "spełnia" lub "nie spełnia") 
składamy do skrzynki znajdującej się w wejściu 
do Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej 
w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Akacjowa 1Wniosek o przyjecie dziecka do Przedszkola nr 1 
im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim 
na rok szkolny 2021/2022

Oswiadczenia do wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola nr 1
im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim
na rok szkolny 2021/2022---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKRUTACJA 2020/2021

Dyrektor Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim informuje, 
że od dnia 15.06.2020 rozpoczyna się postępowanie uzupełniające przyjęcia dzieci do przedszkola.

Wypełnione wnioski i oświadczenia proszę przynieść osobiście do kancelarii przedszkola. 


Zarządzenia Nr 163/2020 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego 
z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym 
terminy do składania dokumentów do przedszkoli oraz klasy pierwszej 
Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Krzyżu Wielkopolskim na rok szkolny 2020/2021

 

 

POTWIERDZENIE WOLI
zapisu dziecka do Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wlkp.
na rok szkolny 2020/2021

 

Harmonogram rekrutacji
do Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wlkp.
na rok szkolny 2020/2021

 

 

Regulamin rekrutacji do Przedszkola
im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wlkp.
 na rok szkolny 2020/2021

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola
im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wlkp.
 na rok szkolny 2020/2021

 

Oświadczenia do wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola
im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wlkp.
 na rok szkolny 2020/2021

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Harmonogram rekrutacji
do Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wlkp.
na rok szkolny 2019/2020

 

 

Regulamin rekrutacji do Przedszkola
im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wlkp.
 na rok szkolny 2019/2020

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

OŚWIADCZENIA DO WNIOSKU- (proszę wypełnić wszystkie oświadczenia poprzez wybranie odpowiednio spełnia/ nie spełnia)

 

 

ZAŚWIADCZENIA O PRACY LUB STUDIOWANIU RODZICÓW

 

 

 

Dodano 07.02.2019 - Ratajczak Katarzyna

 
 
 
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania poziome kwiaty gifyZnalezione obrazy dla zapytania poziome kwiaty gify