Rada Rodziców

 

Rada Rodziców 2022/2023
Przewodnicząca - p. Emanuela Czarnowska
Zastępca - p. Anna Francuzik
Skarbnik - p. Marta Brukarczyk

 

NUMER KONTA RADY RODZICÓW  

LWBS DREZDENKO    03 8362 1044 5506 7801 3000 0010