Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim

Ewaluacja zewnętrzna

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Z 2018 ROKU

 

Prezentowany raport sporzadzono na podstawie zebranych i przeanalizowanych w procesie ewaluacji zewnetrznej informacjina temat wartosci działan podejmowanych przez szkołe/placówke w zakresie wymagań:
1. Dzieci nabywaja wiadomosci i umiejetnosci okreslone w podstawie programowej
2. Kształtowane sa postawy i respektowane normy społeczne

 

 

 

 

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy.  Ewaluacja została przeprowadzona w 2010 r