Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim

WZNOWIENIE PRACY

WZNOWIENIE PRACY PRZEDSZKOLA

IM. MARII KONOPNICKIEJ

W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM

 

Szanowni Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim.

Od 25 maja 2020 r. planujemy otworzyć Przedszkole, jednak nie powracamy do normalnego funkcjonowania.

W Przedszkolu wprowadzone zostają nowe zasady, do których musimy dostosować się wszyscy. Obowiązywać będą one od 25 maja br.

Otwarcie placówki ma na celu objęcie opieką dzieci tych Rodziców, którzy muszą z niej skorzystać.

Dlatego bardzo proszę o zapoznanie się ze wszystkimi procedurami zawartymi w poniższych załącznikach.

                                                                                          

                                                                                                Dyrektor Przedszkola
                                                                      im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim

                                                                                                - Jolanta E. Wiktor

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU NA CZAS PANDEMII

 

PROCEDURA KOMUNIKOWANIA NA DRODZE NAUCZYCIEL-DYREKTOR-RODZIC NA CZAS PANDEMII

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 U DZIECKA

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2020

 

ZARZĄDZENIE NR 8/2020

 

ZARZĄDZENIE NR 9/2020

 

Zgłoszenia  informacji o potrzebie objęcia  dziecka opieką należy dokonać do 20 maja br. do godziny 15:00

do Dyrektora Przedszkola pod numerem  telefonu 67 256 42 28 lub na adres email: gminnepp@poczta.onet.pl   lub u Wychowawcy grupy.

 

Rodzic, który dokona takiego zgłoszenia zobowiązany jest wypełnić wszystkie poniżej załączone oświadczenia do dnia 22 maja br. do godziny 15:00

Druki oświadczeń znajdują się poniżej oraz w koszyku przed wejściem do Przedszkola. 

Do wypełnienia oświadczeń na terenie placówki  trzeba mieć własny długopis.

 

OŚWIADCZENIE- DEKLARACJA GODZIN

 

OŚWIADCZENIE ZAPOZNANIE I STOSOWANIE SIĘ DO PROCEDUR

 

OŚWIADCZENIE- PRZESTRZEGANIE PROCEDUR PRZEZ RODZICÓW

 

OŚWIADCZENIE- PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA

 

OŚWIADCZENIE- RYZYKO

 

ZGODA RODZICÓW NA POMIAR TEMPERATURY