ROZPOCZĘCIE ROKU

Deklaracja Rodziców - Opiekunów Prawnych dotycząca czasu pobytu i wyżywienia dziecka w Przedszkolu im. Marii Konopnickiej

 

Oświadczenia Rodziców - Opiekunów Prawnych w sprawie korzystania z opieki w Przedszkolu im. Marii Konopnickiej

 

Procedura dotycząca organizacji opieki w sali obowiązująca w Przedszkolu im. Marii Konopnickiej

 

Procedura komunikowania się na drodze Nauczyciel - Dyrektor, Nauczyciel - Rodzic na czas pandemii obowiązująca w Przedszkolu im. Marii Konopnickiej

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci do i z Przedszkola obowiązująca w Przedszkolu im. Marii Konopnickiej