To takie proste!
Przedszkole im.M.Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim
Strona głowna  /  Grupa Biedronki
Grupa Biedronki

Grupa Biedronki

Dzieci: 4,5 letnie

Godziny otwarcia oddziału: 7.30-15.00

Wychowawca:  mgr Aneta Kaźmierczak


Tematy kompleksowe 

WRZESIEŃ:

 1. To jestem ja

 2. Moja grupa

 3. Moja droga do przedszkola

 4. Idzie jesień.. przez las, park

Cele:
- tworzenie sytuacji ułatwiających dzieciom poznawanie siebie
- ustalenie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu oraz rozumienie konieczności
ich przestrzegania
- kształtowanie prawidłowych postaw społecznych
- utrwalanie nazw części ciała
- rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych
- poznanie roli zmysłów w życiu człowieka
- kształtowanie orientacji przestrzennej
- kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego i bezpiecznego uczestnictwa
w ruchu drogowym

PAŹDZIERNIK

 1. Idzie jesień.. przez ogród i sad

 2. Idzie jesień do zwierząt

 3. Co z czego otrzymujemy

 4. Idzie jesień… z deszczem

 5. Moja rodzina

Cele:
- wzbogacenie wiadomości przyrodniczych m.in. obserwacja zmian zachodzących w
przyrodzie jesienią, rozpoznawanie drzew liściastych i iglastych, przewidywanie skutków
niewłaściwego zachowania wobec zwierząt, poznanie wybranych grzybów (jadalnych i
trujących)
- rozwijanie umiejętności poprawnego budowania zdań
- rozwijanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji i doświadczeń
- rozwijanie właściwych nawyków żywieniowych
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych, dostrzeganie walorów poznawczych książek,
albumów
- rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego
- poznanie zastosowania różnych surowców

LISTOPAD

 1. Mój dom

 2. Moje prawa i obowiązki

 3. Moje zdrowie i bezpieczeństwo

 4. Jak wyglądał świat przed milionami lat

Cele:
- rozwijanie umiejętności formułowanie dłuższych, poprawnych gramatycznie wypowiedzi na
określony temat, wzbogacanie słownictwa
- wzbogacenie wiedzy o rodzinie, uświadomienie wartości w życiu ludzi
- poznawanie zawodów, rozumienie znaczenia pracy zawodowej
- zapoznanie z wybranymi urządzeniami wykorzystywanymi w gospodarstwie domowym –
zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
- utrwalanie nazw figur geometrycznych
- kształtowanie logicznego myślenia
- poznanie swoich praw i obowiązków
- poznawanie czynników warunkujących zdrowie

GRUDZIEŃ

 1. Idzie zima ze śniegiem

 2. Idą święta

 3. Projekt Prezenty

Cele:
- rozwijanie sprawności manualnych poprzez wykorzystywanie różnorodnych technik
plastycznych np. rozmazywanie, wydzieranie, wyklejanie itp.
- wzbogacenie wiedzy na temat czasów prehistorycznych
- rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz świadomości własnego ciała
- rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
- rozwijanie słuchu fonematycznego oraz percepcji słuchowej
- kształtowanie pojęć matematycznych
- rozwijanie umiejętności wokalnych, wyrabianie poczucia rytmu
- rozwijanie umiejętności dekodowania
- kultywowanie polskich tradycji

STYCZEŃ

 1. Mijają dni, miesiące, lata

 2. Zima i zwierzęta

 3. Projekt Zabawki

 4. Babcia i dziadek

Cele:
- poznawanie właściwości fizycznych niektórych substancji, pobudzanie zmysłów
- nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim
- wyrabianie zdolności twórczych dzieci
- rozumienie pojęcia czasu poprzez dostrzeganie stałego następstwa dni i nocy oraz pór roku
- utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i ferii zimowych
- rozumienie konieczności dokarmiania ptaków oraz zwierząt leśnych zimą
- rozwijanie umiejętności rachunkowych, utrwalanie znajomości figur geometrycznych,
tworzenie zbiorów na podstawie podanych cech
- kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych
- wdrażanie do dbania o porządek

LUTY

 1. Baśnie, bajki, bajeczki

 2. Muzyka wokół nas

 3. Nie jesteśmy sami w kosmosie

Cele:
- dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich
- aktywizowanie umysłu i emocji dzieci w toku odgrywanych scenek dramowych
- rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się na ustalone sygnały
- rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą oraz myślenia przyczynowo-skutkowego
- nabywanie odwagi w wypowiadaniu się na forum grupy
- muzykowanie na wybranych instrumentach perkusyjnych i strunowych (rozpoznawanie i
nazywanie ich), rozwijanie poczucia rytmu oraz inwencji twórczej
- wzbogacenie wiadomości na temat wielkiego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina
- wyrażanie przeżyć w aktywności plastycznej i ruchowej
- poznawanie obiektów i zjawisk występujących w kosmosie, wyglądu i nazw planet Układu
Słonecznego oraz wybranych gwiazdozbiorów
- przybliżenie sylwetki wielkiego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika
- rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych

Marzec

 1. Zwierzęta z dżungli i sawanny

 2. Zwierzęta naszych pól i lasów

 3. Projekt Pieniądze

 4. Marcowa pogoda

Cele:
- wzbogacenie wiedzy na temat polskich pieniędzy
- rozwijanie umiejętności budowania wielozdaniowych wypowiedzi
- rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się pieniędzmi
- rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej, kształtowanie poczucia
estetyki
- zapoznanie z wybranymi kontynentami oraz zamieszkującymi je zwierzętami (na podstawie
mapy świata)
- poszerzenie wiadomości i zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt egzotycznych
- ćwiczenia pamięci poprzez słuchanie i odtwarzanie krótkich wierszyków
- wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania
- wzbogacenie wiadomości na temat życia i zwyczajów zwierząt zamieszkujących pola i lasy
- rozumienie konieczności spożywania produktów bogatych w witaminy, dostosowywania
ubioru do pogody, dbanie o higienę oraz prawidłową postawę ciała
- rozpoznawanie zjawisk atmosferycznych i kojarzenie ich z porami roku, rozpoznawanie
znaków synoptycznych

KWIECIEŃ

 1. Wiosenne przebudzenia

 2. Wielkanoc

 3. Wiosenne powroty

 4. Dbamy o przyrodę

 5. Moja ojczyzna

Cele:
- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz sprawności manualnej
- wzbogacenie wiedzy na temat kwiatów doniczkowych oraz zasad ich pielęgnacji
- zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie wiosną (także zwierząt),
utrwalanie nazw roślin i kwiatów
- wyrabianie reakcji na zmiany tempa, rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki
- wzbogacenie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków oraz ich znaczenia dla
środowiska, uświadamianie istnienia ochrony gatunkowej
- rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami w aspekcie kardynalnym i
porządkowym
- utrwalanie wiadomości na temat tradycji i zwyczajów wielkanocnych
- kształcenie umiejętności wykonywania ćwiczeń według instrukcji słownej
- wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt hodowanych na wsi, utrwalanie nazw i wyglądu
zwierząt z wiejskiego podwórka
- kształtowanie świadomości ekologicznej, rozumienie konieczności szanowania i ochrony
środowiska przyrodniczego

MAJ

 1. Moja miejscowość, mój region

 2. Łąka w maju

 3. Niby tacy sami, a jednak inni

 4. Święto rodziców

Cele:

- utrwalenie polskich symboli narodowych (flaga, godło, hymn)

- kształtowanie poczucia tożsamości narodowej

- rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania

- rozwijanie mowy i spostrzegawczości wzrokowej

- poznawanie zalet życia w małych i dużych miejscowościach

- poznawanie zawodów charakterystycznych dla miejscowości zamieszkania

- rozwijanie umiejętności ważenia, porównywanie masy różnych przedmiotów

- rozwijanie kompetencji matematycznych, w tym umiejętności klasyfikowania i przeliczania

- kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej, rozwijanie sprawności manualnej, stosowanie różnych technik plastycznych

- rozpoznawanie kwiatów, ziół, zwierząt – mieszkańców łąki

- rozwijanie sprawności fizycznej i ruchowej

- rozwijanie umiejętności tworzenia kompozycji przestrzennych

- kształtowanie tolerancji wobec ludzi różnych ras i narodowości

- kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych

- utrwalanie stron lewej i prawej

- uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka

CZERWIEC

 1. Wiosna na wsi, Kolorowy Tydzień Niespodzianek

 2. Wakacyjne podróże

 3. Projekt Sport 

 4. Pożegnania nadszedł czas

Cele: 

- wzbogacenie wiedzy o środowisku przyrodniczym (w tym zwierząt hodowanych na wsi)

- ćwiczenie słuchu muzycznego

- rozwijanie wrażliwości dotykowej

- rozwiązywanie prostych zadań matematycznych (układanie i rozwiązywanie działań matematycznych, utrwalenie liczb i znaków)

- rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej, wyrażanie w pracy plastycznej własnych spostrzeżeń i wyobrażeń związanych z latem i wakacjami

- wyrabianie zdolności swobodnej improwizacji ruchowej przy muzyce

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych

- poznanie charakterystycznych cech lata, utrwalanie nazw letnich zabaw

- wzbogacenie wiadomości na temat wybranych dyscyplin sportowych

- zachęcanie do aktywności ruchowej i uprawiania sportu

- kształtowanie odporności emocjonalnej, zachęcanie do godnego zachowania w sytuacjach zwycięstwa i porażki

- rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie zwinności i szybkości 

- rozwijanie umiejętności budowania wielozdaniowych wypowiedzi 

- utrwalanie dni tygodnia, porządkowanie wiadomości na temat miesięcy i pór roku

- poznawanie i utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w różnych miejscach wakacyjnego odpoczynku 


PIOSENKI I WIERSZE

WRZESIEŃ:
PIOSENKA:
1. Zobaczyła raz biedronka,
Czerwonego muchomorka,
Co kapelusz miał w kropeczki,
Tak jak wszystkie biedroneczki.
Ref: Tu kropeczka, tam kropeczka,
Kropka w kropkę jest kropeczka. / x4
2. Miał muchomor kropki białe,
Okrąglutkie i wspaniałe,
Więc biedronka je zabrała
I się sama w nie ubrała.
Ref: Tu kropeczka, tam kropeczka,
Kropka w kropkę jest kropeczka. / x4
3. Kropki stracił pan muchomor
I ze złości tupnął nogą,
Jednak nic to nie zmieniło,
Bo biedronki już nie było.
Ref: Tu kropeczka, tam kropeczka,
Kropka w kropkę jest kropeczka. / x4

WIERSZ:
„Uliczne sygnały”
W dużym mieście wielki ruch,
samochodów wiele,
jeśli chcesz bezpiecznym być,
musisz o tym wiedzieć.
 
To czerwone woła: STOP,
stój i czekaj grzecznie,
a zielone prosi – idź,
możesz przejść bezpiecznie.
 
Przez ulicę można przejść, 
tylko w takim miejscu,

gdzie mrugają światła dwa,
pasy są na przejściu.
Zapamiętaj jeszcze to:
gdy po mieście chodzisz, 
musisz pod opieką być,
dorosłej osoby!

PAŹDZIERNIK:
PIOSENKA:
1. Pada z nieba deszcz, zimny deszcz.
Wieje z nieba wiatr, zimny wiatr.
A moje kalosze po wodzie chlapu-chlap!
A moje kalosze po błocie ciapu-ciap!
Ref.: Kap, kap, kap, kap, kap, kap!
Ciapu-ciapu, ciap!
2. Aż jednego dnia kalosz siadł,
a z kaloszem też jego brat.
I postanowili, że pójdą sobie w świat.
I postanowili, że pójdą sobie w świat.
Ref.: Kap, kap, kap…
3. Jeden kalosz chciał w sklepie stać,
drugi kalosz chciał w piłkę grać.
Niech ktoś ich pogodzi, bo zaraz pójdę spać!
Niech ktoś ich pogodzi, bo zaraz pójdę spać!
Ref.: Kap, kap, kap…
4. Prawy kalosz aż tupnął: tup!
Lewy kalosz aż skoczył: siup!
Kto rozsądzi kłótnię, by spokój wrócił tu?
Kto rozsądzi kłótnię, by spokój wrócił tu?
Ref.: Kap, kap, kap…
5. No i wreszcie już kłótni kres.
Mama mówi: – Chodź witać deszcz!

Pójdziemy po wodzie i dwa kalosze też!
Pójdziemy po błocie i dwa kalosze też!
Ref.: Kap, kap, kap…

WIERSZ:
„Zbieramy kasztany”
Zbieramy kasztany,
robimy w nich dziurki,
a wtedy je można
nawlekać na sznurki.
Tak robi się lejce,
naszyjnik z korali.
Kasztany, kasztany
będziemy zbierali.

LISTOPAD:
PIOSENKA:
1. Pan listopad gra na basie
dylu dylu bum
Na jesiennym graniu zna się 
Trawką dotknął strun
Ref. Wesoło gra muzyka, pada deszcz
Świerszcz za kominem cyka
Tańcz gdy chcesz
2. Pan listopad gra na bębnie
bara bara bam
Z deszczem kółka, równo pięknie
koncert daje nam
Ref. Wesoło gra muzyka, pada deszcz
Świerszcz za kominem cyka
Tańcz gdy chcesz
3. Pan listopad gra na flecie
Fiju, fiju, fiu
Z liści złotych ma berecik

a kubraczek z nut
Ref. Wesoło gra muzyka, pada deszcz
Świerszcz za kominem cyka
Tańcz gdy chcesz.

WIERSZ:
„Witaminki”
Wy nie wiecie, a ja wiem,
co dzień witaminy jem.
I w owocach i w warzywach,
każda się w nich sprytnie skrywa.
Choć to taka odrobinka,
ta malutka witaminka.
Zdrowia naszego zawsze pilnuje
i naszym wzrostem dobrze kieruje,
bo gdy witaminy ochoczo jemy,
zdrowo i pięknie rośniemy.

GRUDZIEŃ:
PIOSENKA:
1. Na dworze śnieg już spadł,
Na dworze szczypie mróz,
A w domu ciepło tak,
Bo święta przyszły już.
Ref: Biały opłatek na stole
I potrwa świątecznych dwanaście,
Dzisiaj gwiazdka na niebie
Dla wszystkich świeci jaśniej.
Płyną świąteczne życzenia
W mroźny, zimowy świat.
A pod choinką prezenty,
To piękny, radosny czas.
2. Choinka błyszczy, lśni

Tysiącem różnych barw,
Migocze w świetle świec
I pachnie tak jak las.
Ref: Biały opłatek…

WIERSZ:
„Wkrótce Święta”
Gwar i hałas dziś w przedszkolu
słychać głosy w sali w holu. 
Wszyscy wszystko dziś sprzątają
wiadra z wodą, szczotki mają. 
Drzwi, regały, półki, szafki.
lśnią czystością też zabawki.
Lalki pięknie uczesane
w nowe suknie są ubrane.
Pachną w kuchni już pierniki
przystrojone są stoliki.
Święta, święta, się zbliżają,
wszyscy bardzo się starają.

STYCZEŃ:
PIOSENKA:
Ref: Najdroższy dziadku to jest piosenka,
którą śpiewają tobie wnuczęta.
Nie o zabawce ani o kwiatku
to jest piosenka o naszym dziadku.
O tym jak z dziadkiem idę do ZOO
O tym jak z dziadkiem jest mi wesoło
O brodzie dziadka co mocno kłuje
Kiedy się dziadka mocno całuje.
Ref: Najdroższy dziadku to jest piosenka…
O tym jak z dziadkiem na pyszne ciastka

Jedziemy sobie razem do miasta
O tym jak z dziadkiem idę na lody
I na dwie szklanki sodowej wody.
Ref: Najdroższy dziadku to jest piosenka…

„Kiedy babcia była mała”
Dawno temu Babcia z dziadkiem,
w piaskownicy się kłócili o łopatkę.
Dziś na spacer idą sobie,
a gdy wrócą ja im kawę dobrą zrobię.
I co, i co, że trochę nam urośli,
że nie są dzieciakami,
że ważni z nich dorośli.
I co, i co, to ważne, że są z nami,
niech żyją długi czas i zawsze lubią nas.

WIERSZ:
„Ptaszki”
Zima długa i surowa,
naszym ptaszkom ziarno chowa.
Ptaszki głodne przyfruwają,
i w okienko zaglądają.
Nakarm ptaszki mój kolego,
a tym sprawisz coś dobrego.
Pełny brzuszek to uczyni,
że się ptak nie boi zimy.

LUTY:
PIOSENKA
Znam już dobrze kraj nasz, Polskę
miasta, góry, morze.
Byłem także w innych krajach-

Zwiedziłem Europę.
Ref: Chcę poznać cały świat:
Kontynenty, morza, oceany.
A kiedy już na Ziemi wszystko zwiedzę,
Rakietą w kosmos polecę.
Znam też inne kontynenty:
Azję i Afrykę,
A niedługo także zwiedzę
Ogromną Amerykę
Ref: Chcę poznać cały świat…
Będę pływał wielkim statkiem
Latał samolotem,
Podróżował autokarem
I jeździł autostopem.

WIERSZ
„Nutki”
Na pięciolinii siedzą nutki.
Wysunęły nóżki, pokazały butki.
A te butki czarne, małe,
do zabawy doskonałe.
Skoczyły czarne butki,
uciekły nocą z piosenki nutki.
Do – dobrze tańcowało,
re – w stawie rechotało,
mi – gawędziło miło,
fa – fasolę i groch sadziło,
sol – malowało parasol,

la – lato pozdrawiało,
si – po włosku gadało,
do – wszystko dokładnie powtórzyło
i na pięciolinię wróciło.

MARZEC:
PIOSENKA
1. Brazylijska dżungla, tropikalny gąszcz,
płynie Amazonka a w niej wielki wąż.
Tańczy kondor z anakondą, prosi ara jaguara.
Tylko lama tańczy sama, z kuguarem zła to para.
Ref. Tańczmy sambę wszyscy razem w kole,
brazylijską sambę tańczy całe przedszkole. (bis)
2. Brazylijska dżungla, tropikalny las.
Brazylijska samba niech rozgrzewa nas.
Tańczy kondor z anakondą, prosi ara jaguara.
Tylko lama tańczy sama, z kuguarem zła to para.
Ref. Tańczmy sambę wszyscy razem w kole,
brazylijską sambę tańczy całe przedszkole. (bis)

WIERSZ
„Pokaż, pokaż marcu co tam mieszasz w garncu”
Pokaż, pokaż, marcu,
co tam mieszasz w garncu.
Mieszam śniegi, mieszam deszcze,
Więc na świecie zimno jeszcze.
Szarobure dni, a wiosenka śpi.
Pokaż, pokaż, marcu,
co tam mieszasz w garncu.
Chociaż chłodno jest na razie,

Już na wierzbach kwitną bazie,
Słońce uśmiech śle.
Wiosno pośpiesz się!
Pokaż, pokaż, marcu,
co tam mieszasz w garncu.
Już dokoła pachnie wiosną,
A mnie w garncu kwiatki rosną
oraz kiełki zbóż,
kwiecień już tuż-tuż!

KWIECIEŃ:
PIOSENKA
1. Powróciły już bociany z dalekiego lotu.
    Pełno teraz tu, na łące, tego ich klekotu.
    Małe bocianki mocno dokazują
    i rodzicom z gniazda wylatują.
Ref.: A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.
        To bocianek wita wiosnę.
        A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.
        Wszędzie kwitną zioła i kwiaty radosne.
        A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.
        Tu bocianek w polu śpiewa.
        A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.
       Grzeje słonko i wiosenne szumią drzewa.
2. Już bociany widać w gniazdach
    przy polach i drogach.
    Już po łąkach chodzą sobie
    na swych długich nogach.

    Małe bocianki, psotne i ciekawe,
    już lądują z gniazda prosto w trawę.
Ref.: …...
3. Jak to dobrze, że wróciły takie miłe ptaki.
    Będą sobie zajadały żabki i ślimaki.
    Małe bocianki bardzo szybko rosną,
    tak jak wszystkie dzieci rosną wiosną!
Ref.: …...

WIERSZ
„Cukrowy baranek”
Cukrowy baranek,
ma złociste różki.
Pilnuje pisanek
na łące z rzeżuszki.
A gdy nikt nie patrzy,
chorągiewką buja
i cichutko śpiewa
wesołego „Alleluja”!

 

MAJ

PIOSENKA

1. Dzień radosny dziś na łące,

Mocno i gorąco świeci majowe słońce.

Dobry humor się udziela,

Przyjechała karuzela, będzie wielki bal!

 

Ref. Na majowej łące karuzela

Dla biedronki , osy i dla trzmiela.

I mrówka jedzie z chrząszczem,

I żaba, i chrabąszcze,

I konik polny wskoczył,

I żuczek się przytoczył.

A karuzela wiruje w koło,

Muzyczka gra wesoło, daba, daba, dam

 

2. Kwiaty cieszą się z pogody

I sukienki zakładają- to pokaz mody!

Maki, chabry, fiołki, dzwonki.

Na nich muszki i biedronki uśmiech w koło ślą!

 

Ref. Na majowej łące karuzela…

 

3. Pająk nad porządkiem czuwa,

A motylek wraz z rodziną wysoko fruwa.

Pszczoła miód rozdaje wszystkim,

Pachną trawy, zioła, listki i tak cudnie jest!

 

WIERSZ

„Łąka”

Powiał letni wietrzyk,

Łąka zapachniała,

Świeżą koniczyną

Pokryła się cała.

Brzęczą głośno pszczoły,

Pracują wytrwale.

Zapylają kwiaty,

Nie nudzą się wcale.

Słońce ciepłe blaski

Na ziemię wysyła.

Mienią się w nich skrzydła

Pięknego motyla.

 

CZERWIEC 

PIOSENKA 

1. Za rogiem czeka lato w malutkiej kawiarence,
Popija słodki soczek, balonik trzyma w ręce.
I zaprasza na wakacje teraz, już!

Ref:
Lato, ach, lato, zaczaruj wszystkich nas!
Byśmy za tobą pobiegli w ciepły las.
Na mchu i cieplej trawce przy tobie poleżeli.
Na ptaki popatrzyli i wracać stad nie chcieli.
Zaczaruj dla nas morze, powędruj z nami w góry.
Popluskaj się w jeziorze, popatrz w chmury.

2. Już wola do nas lato, kapelusz ma na głowie.
I niesie dla nas lody w polewie malinowej!
„Przyjeżdżajcie na wakacje teraz, już!”.

Ref:
Lato, ach, lato…..

3. I letnia dyskoteka wesoło nas zaprasza.
Z uśmiechem lato czeka, wakacje wita nasze!
Bo wakacje to atrakcje – teraz, już!.

Ref:
Lato, ach, lato…..

WIERSZ

„Letnie wakacje”

Kiedy są wakacje
I nie pada deszcz,
Możesz gdzieś wyjechać,
Jeśli tylko chcesz.


Kiedy są wakacje-
Morze, góry, las,
Gdzie tylko się znajdziesz,
Milo spędzisz czas.

Latem
Złociste promienie
Słońca
Padają na ziemię.

Popatrz -
Rozwiały się chmury,
Baw się
I nie bądź ponury!

Morze -
Muszelki i piasek,
Góry
Lub łąka za lasem,
Warmia -
Czekają jeziora,
Lato -
Już wyjechać pora!


Ostatnia aktualizacja: 2020-06-05