Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona głowna  /  Grupa Żabki
Grupa Żabki

Grupa Żabki

Dzieci: 3,4,5

Oddział czynny: 7.30- 15.30

Wychowawca: mgr Aneta Kaźmierczak


TEMATY KOMPLEKSOWE
WRZESIEŃ
Tydzień I - W przedszkolu
Tydzień II - Nasze przedszkole
Tydzień III - Jestem bezpieczny
Tydzień IV - Pomocna dłoń

Cele:

zapoznanie z salą i przedszkolem - rozwijanie poczucia bezpieczeństwa

rozwijanie umiejętności nazywania emocji i mówienia o nich

rozwijanie umiejętności pozytywnego reagowania na nowe sytuacje i osoby - budzenie zainteresowania drugą osobą

doskonalenie umiejętności dokonywania analizy sylabowej wyrazów

poznanie i ustalenie zasad i norm obowiązujących w grupie - dokonywanie oceny swoich zachowań w stosunku do przyjętych zasad i norm

wdrażanie do stosowania zasad kulturalnego zachowania się używania słów: proszę, przepraszam, dziękuję

rozwijanie umiejętności łączenia różnych technik plastycznych 

poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach 

rozwijanie umiejętności dostrzegania niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z nieznajomymi (kształtowanie postaw asertywnych)

 

PAŹDZIERNIK
Tydzień I - Idzie jesień przez świat
Tydzień II - Jesienna przyroda
Tydzień III - Koszyk Pani Jesieni
Tydzień IV - Skarby jesieni
Tydzień V - Nasza mała ojczyzna

 

Cele:

  • dostrzeganie piękna w najbliższym otoczeniu, otaczającej przyrody - rozwijanie wrażliwości estetycznej

  • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku

  • poszerzanie wiedzy na temat wybranych gatunków drzew, roślin oraz wybranych gatunków zwierząt

  • rozwijanie poczucia rytmu (śpiewanie piosenek, granie na instrumentach, tańce)

  • doskonalenie umiejętności prawidłowego liczenia, klasyfikowania 

  • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole 

  • poznawanie urządzeń elektrycznych i zasad bezpieczeństwa w trakcie korzystania z nich

  • promowanie zdrowego stylu odżywiania się 

  • poznawanie wartości, jaką jest miłość do Ojczyzny 

  • budzenie zainteresowań muzyką ludową i swoim regionem 

 

 

Tydzień I – Nasza mała ojczyzna
Tydzień II – Mój dom – Polska
Tydzień III – Ulubione zajęcia
Tydzień IV – Coraz zimniej

LISTOPAD
Cele:
- poznawanie wartości, jaką jest miłość do Ojczyzny, przypomnienie znaczenia symboli
narodowych Polski
- budzenie zainteresowania własną miejscowością, muzyką ludową i swoim regionem
- przypomnienie znajomości adresu i zasad jego podawania osobom obcym
- poznanie roli i znaczenia instytucji publicznych
- budzenie zainteresowania historią państwa polskiego
- kształtowani umiejętności sprawnego dokładania i odkładania w zakresie siedmiu
- poznawanie procesu mieszania się różnych substancji
- poznawanie i pogłębianie wiadomości o pszczołach
- budzenie zainteresowania różnymi dziedzinami i dyscyplinami sportowymi
- budzenie zainteresowań w zakresie troski o zdrowie swoje i innych

 

GRUDZIEŃ

Tydzień I – Nadchodzi zima
Tydzień II – Świąteczne przygotowania
Tydzień III – Wesołych Świąt
Tydzień IV – Hej, kolęda!

Cele:
- budzenie zainteresowań w zakresie troski o zdrowie swoje i innych
- poznawanie źródeł ciepła
- doskonalenie umiejętności dokonywania analizy słuchowej wyrazów – tworzenie liczby
mnogiej
- rozwijanie umiejętności ustalania stałości długości, doskonalenie umiejętności mierzenia
przedmiotów różnymi miarami
- poznawanie zwyczajów i tradycji świątecznych
- rozwijanie słuchu muzycznego poprzez śpiewanie kolęd i pastorałek
- budzenie zainteresowań chemią poprzez udział w doświadczeniach i obserwację reakcji
chemicznych
- rozwijanie umiejętności współpracy w zespole i parach
- poznawanie i poszerzanie wiedzy z zakresu astronomii

 

STYCZEŃ

Tydzień I i II – ferie zimowe
Tydzień III – Młodsi i starsi
Tydzień IV – Płynie czas

Cele:
- kształtowanie poczucia szacunku wobec ludzi starszych
- poznanie tradycji związanych z mijającym rokiem
- kształtowanie umiejętności wykonywania ćwiczeń gimnastycznych zgodnie z instrukcją
- rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 7 w sytuacjach życiowych
- kształtowanie poczucia upływającego czasu (operowanie nazwami dni tygodnia i pór roku
oraz nazwami miesięcy)
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny oraz zachęcanie do pomocy
osobom starszym
- poznawanie zjawisk przyrodniczych (fizycznych) oraz ich obserwowanie i omawianie

 

 

LUTY

Tydzień I – Sport to zdrowie

Tydzień II – Dbam o zdrowie

Tydzień III – Siły przyrody

Tydzień IV – Cztery żywioły

Cele:

- kształtowanie świadomości, że sprawność fizyczna jest podstawą zdrowia w życiu człowieka

- rozwijanie słownika czynnego - kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie ogólnej sprawności - kształtowanie umiejętności przeliczania w sytuacjach życiowych - nabywanie właściwych postaw dotyczących bezpieczeństwa - poznawanie świata wieloma zmysłami (poprzez doświadczenia i eksperymenty)

- doskonalenie umiejętności dokonywania analizy dźwiękowej wyrazów

- doskonalenie umiejętności klasyfikowania i definiowania - kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i poznawanie zasad zdrowego stylu

życia

- wdrażanie do dbania o środowisko naturalne, uwrażliwienie na piękno przyrody

MARZEC

Tydzień I – Wielka wyprawa

Tydzień II – Nadchodzi wiosna

Tydzień III – Wiosna tuż-tuż

Tydzień IV – Święta, święta, biją dzwony

Tydzień V – Wielkanoc

Cele:

- poznawanie różnych sposobów podróżowania, rozwijanie otwartości na nowe doświadczenia

- operowanie nazwami figur geometrycznych - rozwijanie myślenia przyczyno-skutkowego, przewidywanie następstw wydarzeń

- poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie i nazywanie ich

kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 8 w aspekcie kardynalnym i 
porządkowym - poznanie pracy i obowiązków rolnika (określanie i nazywanie cech , jakimi jest obdarzony 
każdy rolnik)
- kształtowanie wartości związanej z wyrażaniem i przeżywaniem radości - utrwalanie pojęć związanych z klasyfikacją i segregacją - operowanie pojęciami związanymi z Wielkanocą, poznawanie tradycji 
KWIECIEŃ

Tydzień I – Nasze podróże

Tydzień II – Mali odkrywcy

Tydzień III – Tajemnice świata

Tydzień IV – Z kulturą za pan brat
Cele:
- kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania
- poznawanie wyglądu i nazw niektórych roślin egzotycznych
- nabywanie umiejętności rozróżniania warunków pogodowych - operowanie pojęciami związanymi z kosmosem - ćwiczenie orientacji przestrzennej - rozwijanie umiejętności skoku i przeskoku obunóż
- poznanie najważniejszych dla ludzkości wynalazków
- utrwalanie nazw środków lokomocji - kształtowanie kompetencji cyfrowych - rozwijanie umiejętności porównywania wielkości - utrwalanie numerów alarmow


PIOSENKI I WIERSZE

WRZESIEŃ:
Piosenka:
„W przedszkolu”
1. Idą dzieci do przedszkola,
tupią głośno tup, tup, tup.
Pani nas od progu woła,
by zatańczył każdy zuch.
Ref. Tutaj zawsze jest wesoło
klaszczmy w ręce, raz i dwa
i obróćmy się dokoła,
ręka w górę, hejże ha!
2. W sali jest zabawek wiele,
klocki, lalki, autka też.
Tu są nasi przyjaciele,
dołącz do nas, baw się, ciesz!
3. Znamy tańce i piosenki,
odkrywamy razem świat.
Znamy cyfry i literki,
tego Pani uczy nas.
Wiersz:
„Kolory pór roku”
Zieloną łąką idzie wiosna,
jest kolorowa i radosna.
Żółte słońce mocno świeci,
to jest lato drogie dzieci.
Czerwień liści dookoła,
to już jesień do nas woła.
Biało, biało, coraz bielej,
to dzięki zimie jest weselej.

PAŹDZIERNIK
Piosenka:
„Malowała jesień”
1. Malowała jesień w parku wszystkie liście,
Na brązowo na czerwono, żółto i złociście.
Lala, lala, la, lala, lala, la 
Na brązowo na czerwono, żółto i złociście.

2. Przyleciała sroczka i usiadła z boku,
Przyglądała się jak jesień barwi wszystko wokół
Lala, lala, la, lala, lala, la 
Przyglądała się jak jesień barwi wszystko wokół

3. Wietrzyk to zobaczył i pędzi po lesie
Kolorowe liście zbiera i ze sobą niesie.
Lala, lala, la, lala, lala, la 
Kolorowe liście zbiera i ze sobą niesie.

Wiersz:
„Jesienne liście”
Co to? Złote i zielone,
i brązowe, i czerwone...
Piękne liście! Już zbieramy!
I po kształtach odróżniamy:
Te wycięte jak serduszka
w podarunku dała brzózka.
Liść dębowy ma falbanki
falujące jak firanki.
Z liści klonu – bukiet marzeń.
Mogą także być wachlarzem.
A tym w kształcie łapy stracha
kasztanowiec do nas macha.
Pokazuje paluchami,
gdzie posypał kasztanami!

LISTOPAD
Piosenka:
„A ja patrzę, a ja słucham”
1. Kiedy pada deszcz za oknem,
co jest suche, a co mokre?
Mokre klony i topole,
sucho jest pod parasolem!
Ref. A ja patrzę na to wszystko,
co daleko jest i blisko,
a ja patrzę, a ja słucham,
co mi nuci deszcz do ucha.
2. W dole rzeka, w górze słońce,
co jest zimne, co gorące?
Słońce cieple ma serduszko,
zimne fale w rzece pluszczą!
A ja patrzę na to wszystko,
co daleko jest i blisko,
fale szepczą mi do ucha,
a ja patrzę, a ja słucham.
Ref. A ja patrzę na to wszystko,
co daleko jest i blisko,
widzę rzekę, słońce, drzewa
i cichutko o tym śpiewam.
Wiersz:
„11-sty listopada”
Już przed laty okrzyknięto,
w listopadzie ważne święto.
11-sty dzień miesiąca,
niesie z sobą mnóstwo słońca.
Bo to bardzo ważna data
i dla Polski i dla świata.
Przedszkolaki pamiętają,
całą Polskę pozdrawiają!

 

 

GRUDZIEŃ

„A Mikołaj pędzi”
1. Już na płatkach śniegu przyfrunęły święta
Teraz wszystkie dzieci marzą tylko prezentach
Sanie Mikołaja dzwonią dzwoneczkami
Święty Mikołaju, bądź już wreszcie tutaj z nami
Ref.: A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna
Od domu do domu ciężką pracę ma
Jego piękną brodę pokrył srebrny lód
Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł.
2. Święty Mikołaju my ci pomożemy
I wszystkie prezenty szybko dzieciom rozniesiemy
Potem pod choinką siądziesz razem z nami
Też swój prezent znajdziesz w pięknym koszu z paczuszkami
Ref.: A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna
Od domu do domu ciężką pracę ma
Jego piękną brodę pokrył srebrny lód
Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł.

 

Wiersz:
„Wieczór wigilijny”
Biały obrus lśni na stole,
pod obrusem siano.
Płoną świeczki na choince,
co tu przyszła rano.
Na talerzu kluski z makiem,
karp jak księżyc srebrny.
Zasiadają wokół stołu
dziadek z babcią, krewni.
Już się z sobą podzielili
opłatkiem rodzice.
Już złożyli wszyscy wszystkim
moc serdecznych życzeń.

 

 

STYCZEŃ

Piosenka:
„Moja babcia i mój dziadek”
1. Moja babcia i mój dziadek
to wspaniali są dziadkowie
Dziadek mnóstwo zna zagadek,
babcia bajkę nam opowie.
Ref. Bo na świecie nie znajdziecie
takich bajek i zagadek
jakie wnukom opowiada,
moja babcia i mój dziadek
2. Poprosimy naszą babcię
babciu z tajemniczą miną
opowiadaj swoją bajkę
a za każdym razem inną.
Ref. Bo na świecie nie znajdziecie..
3. Posadzimy teraz dziadka
na fotelu wiklinowym
Dziadku powiedz nam zagadkę
całkiem nową prosto z głowy.
Ref. Bo na świecie nie znajdziecie..

Wiersz:
„Babcia i dziadek”
Babcia moja kochana,
Babcia jak druga mama.
Nie ma lepszego lekarstwa na bóle,
Niż gdy babcia przytula czule.
Babcia się troszczy,
Lubi rozpieszczać.
Jak zacznie karmić nie może przestać.
Ja dziadziusia kocham szczerze,
W jego słowa zawsze wierzę.
Mój dziadek ma swoje zdanie
Budzi we mnie zaufanie.
To naprawdę trzeba przyznać,
Dziadek fajny jest mężczyzna.

 

LUTY:

Piosenka:

„Zima, zima, zima, pada, pada śnieg”

1. Zima, zima, zima, pada, pada śnieg

Jadę, jadę w świat sankami

Sanki dzwonią dzwoneczkami

Dzyń, dzyń, dzyń

Dzyń, dzyń, dzyń

Dzyń, dzyń, dzyń

2. Zasypane pola – w śniegu cały świat

Biała droga hen przed nami

Sanki dzwonią dzwoneczkami

Dzyń, dzyń, dzyń

Dzyń, dzyń, dzyń

Dzyń, dzyń, dzyń

3. Jaka pyszna sanna – parska raźno koń

Śnieg rozbija kopytami

Sanki dzwonią dzwoneczkami

Dzyń, dzyń, dzyń

Dzyń, dzyń, dzyń

Dzyń, dzyń, dzyń

Wiersz:

„Narciarz”

Pada śnieżek, pada śnieżek,

łatwo zapaść się po pas,

a na nartach, jak wzdłuż ścieżek

mogę sobie iść przez las.

Droga gładka i otwarta ,

słońce świeci, śnieżek spadł,

więc na nartach, więc na nartach

śmiało mogę ruszać w świat.

 

MARZEC

Piosenka:

„Przyszła wiosna piękna i radosna”

1. Przyszła wiosna piękna i radosna,

przyszła wiosna, kwiaty nam przyniosła.

Ptaki ćwierkają, gniazda szukają,

wiosna, wiosna już…

Przyszła wiosna piękna i radosna,

przyszła wiosna, kwiaty nam przyniosła.

Ptaki ćwierkają, gniazda szukają,

wiosna, wiosna już…

2. Przyszła wiosna piękna i radosna,

przyszła wiosna, kwiaty nam przyniosła.

Boćki latają, żabki kumkają,

wiosna, wiosna już…

Przyszła wiosna piękna i radosna,

przyszła wiosna, kwiaty nam przyniosła.

Boćki latają, żabki kumkają,

wiosna, wiosna już…

Wiersz:

„Wiosna”

Koniec śniegu! Wiosna w biegu!

Już bociany powracają,

już skowronki koncert dają.

Tu krokusy, tam żonkile,

spoglądają na świat mile.

Trawa zmienia swoją zieleń,

chętnie ją polubi jeleń.

Budzi się przyroda wkoło,

będzie pięknie i wesoło.

Słońce teraz częściej świeci,

na dwór wzywa wszystkie dzieci.

KWIECIEŃ

Piosenka:

„Piosenka o podróżach”

1. A kiedy już urosnę,

 to słowo wszystkim daję

 zostanę podróżnikiem

 i zwiedzę wszystkie kraje.

Ref.: Podróże, ach, podróże,

 te małe i te duże.

 Kochamy je, bo przecież

 tak wiele uczą nas o świecie.

2. Polecę do Berlina,

 odwiedzę tam kuzyna.

 Z Warszawy do Krakowa

 też będę podróżować.

Ref.: Podróże, ach, podróże…

3. W Afryce lwa zobaczę,

pobiegam z żyrafami.

 W Australii spotkam strusia,

 poskaczę z kangurami.

Ref.: Podróże, ach, podróże…

4. A kiedy już urosnę,

 to słowo wszystkim daję

 zostanę podróżnikiem

 i zwiedzę wszystkie kraje.

Ref.: Podróże, ach, podróże…

Wiersz:

„Układ Słoneczny”

Układ Słoneczny z butów wyrywa:

SŁOŃCE i osiem planet ukrywa!

Najpierw na scenę wjeżdża MERKURY,

co ma na sobie dziwne struktury!

Potem WENUS sunie śmiało -

ta urody ma niemało!

Tuż za WENUS - stoi ZIEMIA -

na niej ciągle się coś zmienia!

MARS kolejną jest planetą -

nie pomylcie go z kometą!

Wielki JOWISZ za nim bieży -

temu podziw się należy!

Jest i SATURN w swym pierścieniu,

za JOWISZEM krąży w cieniu!

Za SATURNEM, URAN znajdziesz.

Potem NEPTUN Cię dopadnie!

NEPTUN to ostatni obiekt,

co w układzie ma swój obieg!


Ostatnia aktualizacja: 2021-04-08