Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona głowna  /  Grupa Krasnoludki
Grupa Krasnoludki

Grupa "Krasnoludki" 

Dzieci: 2,5 i 3lat

Godziny otwarcia oddziału: 6.00-16.00

Wychowawca: mgr Sylwia Kawczyńska, Marta Sekuterska-Lamcha


Tematy kompleksowe

Grudzień

 

Tydzień I – Nadchodzi zima
Tydzień II – Świąteczne przygotowania
Tydzień III – Wesołych Świąt
Tydzień IV – Hej, kolęda!

-nabywanie sprawności w pracach gospodarczych,
- przygotowanie do pomagania bliskim podczas prac domowych ,
- rozwijanie ekspresji ruchowej,
- kształtowanie umiejętności odróżniania instrumentów muzycznych,
- umiejętności odczuwania świątecznego nastroju podczas zabaw muzycznych,
- utrwalanie podstawowych kolorów,
- usprawnianie zdolności manualnych podczas przygotowywania ozdób na choinkę,
- budowanie emocjonalnego kontaktu z najbliższymi,
- przybliżenie wiadomości o życiu i postaci Mikołaja,
- utrwalenie nazw części ciała,
- przeliczanie w dostępnym zakresie,
- kultywowanie zwyczaju świątecznego spotkania rodziny,
- śpiewanie kolęd umiarkowanym głosem,
- odczuwanie podniosłego nastroju świąt Bożego Narodzenia,
- odczuwanie przyjemności z oczekiwania na prezent

Październik

TEMATY KOMPLEKSOWE - październik
28.09 - 02.10 2020 r. - „Skarby jesieni”
05.10 - 09.10 2020 r. - „Jesienna przyroda”
12.10 - 16.10 2020 r. - „Koszyk Pani Jesieni”
19.10 – 23.10 2020 r. – „Idzie jesień przez świat”

Cele

·         Rozpoznawanie warzyw i podawanie ich nazw.

·         Kształtowanie umiejętności posługiwania się przymiotnikami; rozszerzanie słownika czynnego dzieci.

·         Rozpoznawanie owoców i podawanie ich nazw; posługiwanie się określeniami: twardy, miękki.

·         Wdrażanie do profilaktyki zdrowotnej poprzez zdrowe odżywianie się.

·         Poszerzanie wiedzy przyrodniczej na temat grzybów; wdrażanie do zachowania szczególnego bezpieczeństwa podczas ich rozpoznawania i zbierania.

·         Usprawnianie małej motoryki poprzez zabawy z plasteliną.

·         Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych (kasztanowiec i dąb) oraz ich owoców.

·         Układanie kompozycji z materiału przyrodniczego; rozwijanie kreatywności; zachęcanie do podejmowania nowych wyzwań.

·         Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez tworzenie i kontynuowanie prostych rytmów ruchowych, słuchowych i graficznych.

·         Usprawnianie małej motoryki poprzez naklejanie drobnych elementów.

·         Wdrażanie do udziału w zorganizowanych zabawach ruchowych.

·         Rozwijanie kompetencji językowych; poszerzanie słownika dzieci na podstawie pojęć nadrzędnych.

·         Rozumienie znaczenia wyrażenia zdrowe odżywianie się.

·         Zapoznanie dzieci z pracą lekarza pediatry; kształtowanie właściwego zachowania podczas wizyty u lekarza; zachęcanie dzieci do przełamywania lęku przed wizytą w gabinecie lekarskim.

·         Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.

·         Rozpoznawanie i podawanie nazw części garderoby; klasyfikacja ubrań.

·         Podnoszenie kompetencji matematycznych poprzez kształtowanie rozumienia liczby w aspekcie kardynalnym; przeliczanie w zakresie 1–3; określanie, ile jest elementów.

·         Rozumienie znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia człowieka.

·         Poznanie znaczenia ruchu dla zdrowia; zachęcanie do udziału w zorganizowanych zabawach ruchowych w sali i w ogrodzie przedszkolnym.

·         Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

·         Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie ich z aktualną porą roku.

·         Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.

·         Liczenie w dostępnym zakresie; porównywanie liczebności zbiorów i tworzenie zbiorów równolicznych.

·         Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

·         Zapoznanie z wyglądem i nazwami różnych orzechów (włoski, laskowy).

·         Poznanie zwyczajów zwierząt szykujących się do zimy; rozpoznawanie zwierząt i podawanie ich nazw.

·         Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią (przebarwianie się liści i ich opadanie).

·         Tworzenie obrazu do muzyki.

·         Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie ich z aktualną porą roku; zebranie eksponatów do kącika przyrodniczego.

·         Nabywanie odwagi w malowaniu ręką; utrwalanie nawyków higienicznych i porządkowych.

·         Doskonalenie wyobraźni ruchowej poprzez zabawę przy muzyce; kształcenie słuchu i poczucia rytmu.

·         Wdrażanie do umiejętnego korzystania z plasteliny, doskonalenie sprawności manualnej.

·         Wykonanie kukiełek do teatrzyku zgodnie z poleceniem n.; próby odgrywania różnych scen z życia za pomocą kukiełek (inicjowanie zabaw teatralnych).

·         Czerpanie radości ze wspólnej zabawy; nabywanie umiejętności rzucania i łapania piłki.

Wrzesień

TEMATY KOMPLEKSOWE - wrzesień
01.09 - 04.09 2020 r. - „W przedszkolu”
07.09 - 11.09 2020 r. - „Nasze przedszkole”
14.09 - 18.09 2020 r. - „Jestem bezpieczny”
21.09 - 25.09 2020 r. - „Pomocna dłoń”

Cele:

·         zapoznanie dzieci z N.;

·         poznawanie rozkładu sali i pomieszczeń przedszkolnych;

·         stwarzanie przyjaznej atmosfery w nowej sytuacji dla dziecka;

·         rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach sali;

·         stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;

·         zachęcanie do zwracania się do siebie po imieniu;

·         poznanie wyposażenia łazienki;

·         umiejętność dobierania elementów zbioru ze względu na ich przeznaczenie;

·         kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie;

·         poznanie określeń na górze, na dole i rozwijanie orientacji na kartce;

·         wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych proszę, dziękuję;

·         tworzenie sytuacji sprzyjających zgodnemu współdziałaniu podczas zajęć ruchowych;

·         posługiwanie się nazwami podstawowych kolorów;

·         uczenie się wykonywania czynności porządkowych;

·         tworzenie sytuacji prowadzących do rozwoju samodzielności;

·         rozumienie i utrwalenie znaczenia pojęcia uprzejmość i kreowanie sytuacji do poznania wartości społecznych;

·         kształtowanie umiejętności uprzejmego zachowania się w każdej sytuacji;

·         stwarzanie sytuacji zwiększających poczucie własnej wartości;

·         rozumienie pojęcia para i umiejętność jego odzwierciedlania w różnych kontekstach zabawowych;

·         stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;

·         rozumienie i wykonywanie poleceń słownych;

·         rozumienie potrzeby używania słów proszę, dziękuję, przepraszam;

·         doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie;

·         budowanie poczucia przynależności grupowej;

·         rozumienie potrzeby obecności osoby dorosłej w życiu dziecka;

·         kształcenie słuchu muzycznego;

·         wspomaganie dziecka w nabywaniu umiejętności wyrażania potrzeb;

·         poznanie zawodów ludzi pracujących w przedszkolu;

·         rozwijanie plastycznej inwencji twórczej;

·         nabywanie szacunku do pracy innych ludzi;

·         poznanie zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze;

·         kształtowanie umiejętności dzielenia się przestrzenią z innymi osobami oraz nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu;

·         zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabaw;

·         poznanie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię;

·         stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;

·         zachęcanie do wspólnej zabawy;

·         zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie;

·         kształtowanie umiejętności używania liczb porządkowych: pierwszy, drugi, trzeci;

·         zwracanie uwagi na przestrzeganie ustalonych zasad grupowych;

·         poznanie instrumentu (grzechotki) oraz jego dźwięku;

·         nabywanie doświadczeń wyrażania opowieści ruchem;

·         kształtowanie postawy poszanowania dla wytworów własnych i innych ludzi;

·         poznanie właściwości piasku;

·         nabywanie umiejętności wykorzystania piasku w zabawach plastycznych;

·         rozwijanie pasji poszukiwania i eksperymentowania z surowcem naturalnym;

·         zdobywanie wiedzy na temat nazewnictwa odzieży;

·         kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własną odzież;

·         tworzenie sytuacji sprzyjających aktywności fizycznej;

·         nabywanie wiedzy na temat niebezpieczeństw grożących w domu;

·         kształtowanie umiejętności układania historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń;

·         rozwijanie zainteresowania literaturą dla dzieci;

·         poznanie pracy policjanta, utrwalanie numeru alarmowego;

·         kształtowanie myślenia logicznego, klasyfikowanie przedmiotów;

·         uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia;

·         poznanie zawodu lekarza;

·         kształtowanie poczucia przynależności do grupy;

·         przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza podczas zabaw ruchowo-naśladowczych;

·         poznanie zawodu strażaka;

·         wzbudzanie szacunku dla pracy strażaka;

·         wyrażanie ekspresji twórczej podczas prac konstrukcyjnych.

Wiersz

Grudzień

,,Zuzia i Zima” Beata Mróz-Gajewska
Patrzy Zuzia
przez okienko.
– Mamo,
świat się przykrył
białą kołderką,
ja chcę tak samo!
Idzie Zuzia
przez podwórko.
Wiatr
za kaptur Zuzię złapał.
Mróz
w policzki Zuzię drapał.
Lód
bucikom drogę plącze.
Oj, kłopoty ma nasz bączek!
- Zuziu-
na zimowe przytyczki
najlepsza czapka,
szalik
i rękawiczki…

Październik

„ Idzie, idzie jeż”

Idzie, idzie jeż ( idziemy małymi krokami )

Ten kujący zwierz
Nóżkami tup, tup ( tupiemy )

I pod listek siup ( zwijamy się w kulkę w siadzie klęcznym )

Jeżu, jeżu nasz, skąd igiełki masz? 2x
- Same mi urosły!

„Trzy jeże”
wyliczanka

To są małe jeże trzy. (dzieci pokazują 3 palce)

Pierwszy jeż twardo śpi (głowa przechylona, złożone rączki tulone do policzka)

Drugi jabłka je. (koliste ruchy dłonią po brzuchu)
Trzeci schował się, a gdzie? (rozglądanie się na boki)

Wrzesień 

„Trzylatku”
Mój mały trzylatku
usiądź z nami w kole
pani ci pokaże
twoje przedszkole.
W szatni schowaj budki
a zabawki w sali.
W umywalni powieś ręcznik,

zuch jesteś-choć mały!

Piosenki

Grudzień

„ Czas podarunków” – Anna Bernat
Jedzie Mikołaj z dalekich stron,
Dokoła słychać dzwoneczków ton,
Aniołki głoszą świąteczne dni
Dzyń, dzyń, pod niebem już pięknie brzmi
Ref.: Czas podarunków
świąteczny czas
Niechaj pamięta
Dziś każdy z nas.
Czas podarunków,
Jak z bajki czas, Moc niespodzianek
Sprawi nie raz.
Patrzcie, saniami Mikołaj gna,
Na pewno dla nas prezenty ma.
Dla grzecznych dzieci ma czarów moc,
Dzyń, dzyń gwiazdami już dzwoni noc
Ref.: Czas podarunków…

Październik

„Kolczasty jeż”
A w ogrodzie jeżyk śpi.
Zbudź się, jeżu, zbudź.
Lecz nie podam ręki ci,
Bo mnie będziesz kłuć.
Ref. Chociaż na grzbiecie
Jeżyk kolce ma,
To każde z dzieci
Lubi go jak ja.
Mój jeżyku odwiedź nas ,
Do przedszkola śpiesz.
Był już kotek gościem raz,
Może być i jeż.
Ref. Chociaż na grzbiecie…

Wrzesień 

„Cisza”
Zapraszamy teraz ciszę
niech nas lekko ukołysze.
W ciszy słychać , jak wiatr śpiewa
i jak pięknie szumią drzewa. X2


Ostatnia aktualizacja: 2021-01-24