Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona głowna  /  Grupa Jarzębinki
Grupa Jarzębinki

Grupa ,,Jarzębinki"

Dzieci: 3,4,5,6 letnie,oddział integracyjny

Godziny otwarcia oddziału: 8.00-13.00

Wychowawca: mgr Karolina Spychała

Nauczyciel wspomagjący: mgr  Maria Matuszewska 


TEMATY KOMPLEKSOWE

MARZEC

1. Wielka wyprawa. 1.03-5.03

2. Nadchodzi wiosna. 8.03 - 12.03

3. Wiosna tuż - tuż .15.03-19.03

4.Święta, święta, biją dzwony. 22.03-26.03

5. Wielkanoc. 29.03-1.04

 

LUTY 

 

STYCZEŃ

Tydzień I i II – ferie zimowe
Tydzień III – Młodsi i starsi
Tydzień IV – Płynie czas

Cele:
- kształtowanie poczucia szacunku wobec ludzi starszych
- poznanie tradycji związanych z mijającym rokiem
- kształtowanie umiejętności wykonywania ćwiczeń gimnastycznych zgodnie z instrukcją
- rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 7 w sytuacjach życiowych
- kształtowanie poczucia upływającego czasu (operowanie nazwami dni tygodnia i pór roku
oraz nazwami miesięcy)
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny oraz zachęcanie do pomocy
osobom starszym
- poznawanie zjawisk przyrodniczych (fizycznych) oraz ich obserwowanie i omawianie

GRUDZIEŃ

Grudzień

Tematy kompleksowe grudzień:

1. Coraz zimniej

2. Idzie zima ze śniegiem

3. Świąteczne przygotowania

4. Wesołych Świąt

Cele :

-kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;

- posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki: prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;

- poznanie pojęć: troskliwość, współpraca;

-stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru,

- kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;

- kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;

- kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

LISTOPAD

 1. Nasza mała Ojczyzna

2. Mój dom -Polska

3. Moje hobby

4. Ulubione zajecia

5. Nadchodzi zima

 

Cele: - poznawanie wartości, jaką jest miłość do Ojczyzny, przypomnienie znaczenia symboli narodowych Polski

- budzenie zainteresowania własną miejscowością i swoim regionem

- przypomnienie znajomości adresu i zasad jego podawania osobom obcym

- poznanie roli i znaczenia instytucji publicznych

- budzenie zainteresowania historią państwa polskiego

- kształtowani umiejętności sprawnego dokładania i odkładania w zakresie siedmiu

- poznawanie procesu mieszania się różnych substancji - poznawanie i pogłębianie wiadomości o pszczołach

- budzenie zainteresowania różnymi dziedzinami i dyscyplinami sportowymi

- budzenie zainteresowań w zakresie troski o zdrowie swoje i innych

PAŹDZIERNIK

„Kolory jesieni” 28.09 – 02.10.2020r.
„Jesienne zwyczaje zwierząt” 05.10 – 09.10.2020r.
„Jesień w sadzie i na działce” 12.10 – 16.10.2020r.
„Zapasy na zimę” 19.10 – 23.10.2020r.
„Czyste powietrze wokół nas” 26.10 – 30.10.2020r.

Cele ogólne
1.Poznanie, utrwalanie charakterystycznych cech jesieni, kształtowanie umiejętności obserwowania
otaczającej rzeczywistości, dostrzeganie piękna otaczającego świata.
2.Poznanie , utrwalanie nazw drzew liściastych i iglastych ;kształtowanie umiejętności poprawnego
przeliczania, klasyfilowanie przedmiotów wg wybranych cech
3.Informacje o zwierzętach zapadajacych w sen zimowy ,poszerzanie słownika biernego o nowe
wyrazenia (hibernacja) ,budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą.
4.Wprowadzenie litery a A, m M, l L, t T, iI, kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i
syntezy sylabowej i głoskowej, rozwijanie wrażliwości słuchowej, samodzielne odczytywanie sylab,
krótkich wyrazów i zdań.
5. Zapoznanie ze sposobem przygotowania do zimy i przetrwania zimy przez owady, znaczenie
przyrody w życiu człowieka, kształtowanie postaw proekologicznych.
6.Prowadzenie ćwiczeń usprawniających motorykę dużą i małą oraz ćwiczeń usprawniających
koordynację wzrokowo- ruchową.
7.Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw krajowych warzyw i owoców,
posługiwanie się przymiotnikami określającymi wielkość i kolor, kształtowanie postaw
prozdrowotnych; wdrażanie do zdrowego odżywiania się, spożywania owoców i warzyw w formie
surowej i lekko przetworzonej.
8.Poznawanie sposobu wykorzystania materiału przyrodniczego w pracach plastycznych i zabawie,
rozwijanie wrażliwości estetycznej.
9.Poznanie sposobu przechowywania żywności przez okres zimowy, rozumienie znaczenia robienia
zapasów, prowadzenie zajęć kulinarnych, wykorzystanie plonów z ogrodu dydaktycznego,
samodzielne przygotowanie przetworów.
10. Poznanie źródeł zanieczyszczeń powietrza, zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu
papierosowego.
11. Kształtowanie pojęcia liczb 1-5 w aspekcie kardynalnym i porządkowym

WRZESIEŃ

„Witamy w przedszkolu” – 01.09 – 04.09.2020r.
„Mój przedszkolny świat” – 07.09 – 11.09.2020r.
„Jestem bezpieczny” – 14.09 – 18.09.2020r.
„Pomocna dłoń”- 21.09 – 25.09.2020r.

Cele ogólne
1. Utrwalanie, poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych
obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie
konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach.
2. Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych i porządkowych.
3. Nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych.
4. Posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni.
5. Poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa (policjant, ratownik,
strażak)
6. Wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na ulicy, utrwalanie zasad
przechodzenia przez jezdnię.
7. Rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie, kształcenia dłuższych
wypowiedzi słownych.
8. Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie
kształtu figur geometrycznych, liter i wyrazów.
9. Rozwijanie percepcji słuchowej przez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych,
dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa)
10. Rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności.

 


PIOSENKI 

Marzec

Chodzi Marzec Czarodziej po chmurach, po lodzie.

Aż tu nagle hokus-pokus

I już pączki na patyku

I już trawka na śnieżniku.

Och, ten Marzec Czarodziej!

 

 

Chodzi Marzec Czarodziej po chmurach, po lodzie.

Aż tu nagle hokus-pokus

Słońce rzuca swe błyskotki, że aż mruczą bazie kotki

Och, ten Marzec Czarodziej!

 

Chodzi Marzec Czarodziej po chmurach, po lodzie.

Aż tu nagle hokus-pokus

Przez kałuże skaczą kaczki, żółte kaczki-przedszkolaczki

Och, ten Marzec Czarodziej!

Luty

Hu! hu! ha! Nasza zima zła!
Szczypie w nosy, szczypie w uszy,
mroźnym śniegiem w oczy prószy,
wichrem w polu gna!
Nasza zima zła!

Hu! hu! ha! Nasza zima zła!
Płachta na niej długa, biała,
w ręku gałąź oszroniała,
a na plecach drwa...
Nasza zima zła!

Hu! hu! ha! Nasza zima zła!
A my jej się nie boimy,
dalej śnieżkiem w plecy zimy,
niech pamiątkę ma!
Nasza zima zła!

Styczeń

Piosenka "Wyliczanka zimowa"

1. Idzie sobie styczeń ścieżką,

rzucił w zimę białą śnieżką

zdjęła zima rękawiczki

uszczypnęła go w policzki.

Czapka, szalik, łyżwy, sanki

to są słowa wyliczanki.

Rękawiczki, narty, mróz

śniegu pełen wóz!

2. Idzie styczeń na wycieczkę

nie wie, jak przeskoczyć rzeczkę

dziesięć minut popracował

mocny mostek wybudował

Czapka, szalik, łyżwy, sanki

to są słowa wyliczanki.

Rękawiczki, narty, mróz

śniegu pełen wóz!

3. Usiadł styczeń koło drogi

bo mu bardzo zmarzły nogi

zima się ulitowała

ciepłe buty darowała.

Czapka, szalik, łyżwy, sanki

to są słowa wyliczanki.

Rękawiczki, narty, mróz

śniegu pełen wóz!

Grudzień

Piosenka do nauki „Tak się zachmurzyło”
słowa i muzyka: Zofia Dyktor-Dąbrowska

Tak się zachmurzyło słonko się ukryło.
Pada, pada śnieżek biały dawno go nie było 2x

Chodźmy na saneczki, chłopcy i dzieweczki.
Pojedziemy wszyscy razem z wysokiej góreczki 2x

Biegiem, biegiem, biegiem razem z panem śniegiem.
Przystaniemy na tej górce równiutkim szeregiem 2x

Pędzimy, pędzimy nic się nie boimy.
Aż tu na raz bęc na śnieżek i wszyscy leżymy. 2x

 

 

 

„ Gore gwiazda Jezusowi”

Gore gwiazda Jezusowi w obłoku.w obłoku
Józef z Marią asystują przy boku, przy boku

Ref.:
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie
Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie

Ref. Hejże ino dyna…

Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli
W koło szopę o północy oblegli, oblegli

Ref. Hejże ino dyna…

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, te dziwy
Których oni…

Listopad

Zła pogoda, kapie woda,
kapie z nieba, kap, kap, kap.

A w kaloszach do przedszkola
idą dzieci, chlap, chlap, chlap!

Kap, kap, kap,
kap, kap kap,
idą dzieci,
chlap, chlap, chlap!

Kap, kap, kap,
kap, kap kap,
idą dzieci,
chlap, chlap, chlap

Październik

Już lato odeszło i kwiaty przekwitły
A jeszcze coś w słońcu się mieni
To w polu i w lesie czerwienia się spójrzcie
Korale, korale jesieni

Ref.: Idzie lasem pani jesień
Jarzębinę w koszu niesie
Daj korali nam troszeczkę
Nawleczemy na niteczkę

Włożymy korale, korale czerwone
I biegać będziemy po lesie
Będziemy śpiewali piosenkę jesienną
Niech echo daleko ją niesie

Ref.: Idzie lasem pani jesień
Jarzębinę w koszu niesie
Daj korali nam troszeczkę
Nawleczemy na niteczkę

Wrzesień 

KOLOROWE ŚWIATŁA

Do przedszkola co dzień rano
idę przez ulicę z mamą,
droga wcale nie jest łatwa,
bo na skrzyżowaniach światła.

Ref. Czerwone światło: Stój!
Zielone światło: Idź!
Na żółtym świetle zawsze czekaj,
tak już musi być.

Samochody w rzędach stoją,
a kierowcy spoglądają,
czy już światło jest zielone,
by odjechać w swoją stronę.

Ref. Czerwone światło: Stój!
Zielone światło: Idź!
Na żółtym świetle zawsze czekaj,
tak już musi być.

Policjanci wciąż pracują,
skrzyżowania obserwują,
czy przepisy wszyscy znają
i czy znaków przestrzegają.

Ref. Czerwone światło: Stój!
Zielone światło: Idź!
Na żółtym świetle zawsze czekaj,
tak już musi być.


WIERSZE

Marzec

Maria Konopnicka

 

Wiosna nie znosi brudu,

bałaganu i nudy.

Wiosna ma skłonność

do porządku.

Zróbmy wiośnie przyjemność

i posprzątajmy -

najlepiej w każdym kątku.

 

Wiosna wie, że kiedy czystość

bije z każdego kącika,

lepiej się myśli,

lepiej wypoczywa

i chętniej czyta.

 

Wiosna nie znosi leni.

Wiosna jest pracowita.

Więc zacznij

wiosenne sprzątanie.

Wiosna cię wita.

Luty

Je­dzie pani Zima
na ko­ni­ku bia­łym,
spo­tka­ły ją dzie­ci,
pięk­nie po­wi­ta­ły:

- Dro­ga pani Zimo,
syp­nij dużo śnie­gu,
żeby nam sa­necz­ki
nie usta­ły w bie­gu.

Styczeń

Babciu, Dziadku, chodźcie z nami.
Damy wam łąkę z kwiatami, ze skowronkiem.
Do wąchania, patrzenia...
A do łąki dodamy życzenia.
Nawet gdy się zachmurzy na niebie,
Nawet gdy się kłopotów nazbiera,
My uśmiechamy się do siebie zawsze.
Jak dziś, jak teraz!

Grudzeń

Wiersz - „Choinka”

To jest nasza choineczka,

na jej szczycie jest gwiazdeczka.

A pod szczytem pajac skacze,

bombki błyszczą ,

kaczka kwacze.

Stoi sobie, błyszczy, świeci…

I raduje wszystkie dzieci.

Listopad

,Człowiek ze złotym parasolem” Danuta Wawiłow

Żółtą drogą, zielonym polem
szedł raz człowiek pod parasolem
i uśmiechał się mimo słoty,
bo parasol był cały złoty,
coś mu śpiewał, bzykał jak mucha,
śmieszne bajki plótł mu do ucha...

I ten deszcz tak padał i padał,
a parasol gadał i gadał,
a ten człowiek mu odpowiadał.
I oboje byli weseli,
choć się wcale nie rozumieli,
bo ten człowiek gadał po polsku,
a parasol - po parasolsku... 

Pażdziernik

Wiewiórka

Ruda wiewiórka, ruda wiewiórka
skacze wesoło z drzewa na drzewo.
Z chwiejnej gałązki w zieleń da nurka,
machnie ogonkiem w prawo i w lewo.
Zeszła na ziemię, nic się nie boi,
wie, że orzeszki mamy w kieszonkach.
O, z ręki bierze! O, przy mnie stoi
chwiejąc puszystym końcem ogonka.
Nikt jej nie skrzywdzi, nikt jej nie spłoszy
taka jest śliczna, zręczna i żywa!
Zjadła orzeszków za kilka groszy,
na pożegnanie ogonkiem kiwa.

WRZESIEŃ

Złośnik

Złośnik to jest taki ktoś,
Kto uwielbia słowo „złość”.
I nie umie ukryć złości,
Gdy mu złość na twarz zagości.
Zaraz krzyczy, zaraz tupie,
Zaraz woła: „Toż to głupie!”
Przy tym dłonie ściska w pięści
I zębami głośno chrzęści.
W jednej chwili jest różowy,
W drugiej całkiem purpurowy,
W trzeciej biały tak jak kości...
Tak się właśnie złośnik złości!

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-03-08