Przedszkole im.M.Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim
Strona głowna  /  Sprawozdanie finans.
Sprawozdanie finans.

Publikacja sprawozdania finansowego - BILANSU za 2018 rok

 

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe – BILANS jednostki Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzyż Wielkopolski: kliknij tutaj


Ostatnia aktualizacja: 2019-05-15