Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim

Aktualności

 

Organizacja dowozów i odwozów w roku szkolnym 2022/2023

Organizacja dojazdów do szkoły oraz powrotu w dniu 1 września 2022 r.

1 września 2022 r. wyjątkowo autobusy i busy przyjeżdżają rano do szkoły

przy ul. Sienkiewicza 1 ze względu na rozpoczęcie roku szkolnego na hali.

 

Odwozy 1 września 2022 r.

10.30 - wyjazd z Krzyża Wlkp. ul. Wojska Polskiego 31, Huta Szklana, Wizany, Kuźnica Żelichowska, Żelichowo, w drodze powrotnej przedszkole w Hucie Szklanej - autobus

 

10.30 – wyjazd z Krzyża Wlkp., ul. Wojska Polskiego 31, Tartak, Portowa, Łokacz Wielki, Lubcz Wielki, Lubcz Mały- autobus

 

10.30 – wyjazd z Krzyża Wlkp., ul. Wojska Polskiego 31, Brzegi, Lubcz Wielki Żelichowo las, Przesieki, Zwierzyniec - bus

 

Przewozy szkolne od 1 września 2022 r.

Przyjazd przed zajęciami

Trasa I

Żelichowo – Kuźnica Żelichowska – Wizany – Huta Szklana -Autobus

Żelichowo – wyjazd godz. 7.00

Kuźnica Żelichowska – godz. 7.07

Wizany – godz. godz. 7.15

Huta Szklana przystanek koło sali - godz. 7.20

Huta Szklana przystanek koło p. Bandury godz.7.25

Przystanek koło Przedszkola ul. Akacjowa godz. 7.30

Przystanek szkoła ul. Wojska Polskiego 31 godz. 7.32

 

Trasa II

Przedszkole do Huty Szklanej, Huta Szklana, Lubcz Mały, Lubcz Wielki– Autobus

Krzyż Wlkp. przystanek PKS - odjazd godz. 6.50

Huta Szklana – przystanek koło Bandury - godz.7.00 - zabiera dzieci do Przedszkola w Hucie Szklanej 

Huta  Szklana - przystanek – sala- godz. 7.10

Huta Szklana - przystanek  koło p.  Naruszewicz nr 40 -  godz. 7.15

Huta Szklana - przystanek kolo p. Łasicki – godz. 7.20

Lubcz Mały - przystanek koło kościoła – 7.25

Lubcz Mały - przystanek koło boiska godz. – 7.30

Lubcz Wielki - przystanek koło p.Górskiego -godz. 7.35

Lubcz Wielki – przystanek za torem poznańskim – godz.7.40

Lubcz Wielki – przystanek koło boiska – godz. 7.45

Lubcz Wielki – przystanek koło p. Galosa - godz.7.50

Lubcz Wielki – przystanek na drodze - godz. 7.52

Krzyż Wlkp. ul. Wojska Polskiego 31- godz. 7. 55

Krzyż Wlkp. Przedszkole ul. Akacjowa godz. 8.00

 

Trasa III

ul. Tartak – ul. Portowa – Łokacz Wielki  - autobus

Krzyż Wlkp. - przystanek ul. Tartak - godz. 7.35

Krzyż Wlkp. - przystanek ul. Portowa - godz. 7.37

Łokacz Wielki - przystanek koło PKS - godz. 7.40

Łokacz Wielki 38 A - przystanek koło p. Elińskiego  – 7.45

Łokacz Wielki 48 A - przystanek koło p. Siewruka – 7.50

Krzyż Wlkp. ul Wojska Polskiego 31 – godz. 7.55

Krzyż Wlkp. Przedszkole ul. Akacjowa – godz. 7.58

 

Trasa IV   

Przesieki – Żelichowo las, Lubcz Wielki, Brzegi - bus

Przesieki wyjazd godz. 7.00

Żelichowo las - godz. 7.15

Lubcz Wielki przystanek koło p. Kierzynkowskiego - godz. 7.30

Lubcz Wielki przystanek koło p.Richtera - godz. 7.35

Brzegi -  godz. 7.45

 

Trasa V - bus

Zwierzyniec -  godz. 7.10

Bielice Nowe  - godz.7.30

 

 Godziny odwozów szkolnych od dnia 2 września 2022 r.

Odwozy funkcjonować będą na takich samych zasadach jak w ubiegłym roku szkolnym

Trasa I - autobus

12.30 – Lubcz Wielki, Lubcz Mały, Huta Szklana, Wizany, Kuźnica Żelichowska, Żelichowo w drodze powrotnej Przedszkole w Hucie Szklanej- Powrót do Krzyża Wlkp. przystanek PKS

 

Trasa I- autobus

14.30 – Huta Szklana ( p.Łasicki, p.Naruszewicz), Huta Szklana ( sala )  Wizany, Kuźnica Żelichowska, Żelichowo

Odjeżdżają  dzieci z przedszkoli w Krzyżu Wlkp.

 

Trasa II- autobus

14.30 – ul. Tartak, ul. Portowa, Łokacz Wielki ( PKS, przystanek koło p. Elińskiego, p. Siewruka),  Lubcz Wielki,  Huta Szklana (koło p. Bandury), Lubcz Mały

Odjeżdżają  dzieci z przedszkoli w Krzyżu Wlkp.

 

Trasa III - bus

14.30 – Brzegi, Lubcz Wielki, Żelichowo las, Przesieki, Zwierzyniec

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Dyrektor Przedszkola nr 1 im.Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim

informuje, że w dniu 1 września 2022 wszystkie dzieci

przychodzą do swoich grup przedszkolnych

zgodnie ze zgłoszeniem dokonanym przez rodziców

w deklaracji godzin pobytu dziecka. 

 

                                                                                                                                                                                        Znalezione obrazy dla zapytania rozpoczęcie roku przedszkolnego

 

DEKLARACJA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCA CZASU POBYTU I WYŻYWIENIA DZIECKA 2022/2023

Dyrektor Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim informuje, że do dnia 15.07.2022 w Kancelarii przedszkola należy złożyć Deklarację dotyczącą czasu pobytu i wyżywienia dziecka w Przedszkolu nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim w roku szkolnym 2022/2023. 

Przyjmowanie wniosków odbywa się od poniedziałku do piątku w godz 9-14

Wniosek można pobrać w Kancelarii przedszkola lub pobrać na stronie internetowej w zakładce "Rekrutacja 2022/2023"

ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy na lata 2022-2030

„Szanowni Państwo,

Gmina Krzyż Wielkopolski rozpoczęła proces opracowywania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2022-2030.

W związku z prowadzonymi pracami zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety, której wyniki będą dopełnieniem twardych danych analitycznych w diagnozie sytuacji przestrzennej, gospodarczej i społecznej.

Ankietę w wersji elektronicznej można wypełnić TUTAJhttps://wanir.edu.pl/ankieta-strategia-rozwoju-gminy-krzyz-wlkp/.

Formularz będzie dostępny do 17 kwietnia 2022 roku.

Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego planu strategicznego w perspektywie do 2030 roku, a przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Krzyż Wielkopolski na najbliższe lata.

Ankieta składa się z pytań zamkniętych i otwartych, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 15 minut.

Zachęcamy również do śledzenia postępów prac nad Strategią Rozwoju Gminy Krzyż Wielkopolski na lata 2022-2030.”

Rekrutacja 2022/2023

W zakładce Rekrutacja 2022/2023 można pobrać zarządzenie Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023

PRZEWOZY SZKOLNE OD 01.09.2021

Przewozy szkolne od 1 września 2021 r. przewoźnik  p. M. Wachowiak

Przyjazd przed lekcjami

Trasa I

Żelichowo – Kuźnica Żelichowska – Wizany – Huta Szklana -Autobus

Żelichowo – wyjazd godz. 7.00

Kuźnica Żelichowska – godz. 7.07

Wizany – godz. godz. 7.15

Huta Szklana przystanek koło sali - godz. 7.20

Huta Szklana przystanek koło p. Bandury godz.7.25

Przystanek koło Przedszkola ul. Akacjowa godz. 7.30

Trasa IV

ul. Tartak – ul. Portowa – Łokacz Wielki  - Autobus

Krzyż przystanek ul. Tartak 7.35

Krzyż przystanek ul. Portowa 7.37

Łokacz Wielki przystanek koło PKS wyjazd 7.40

Łokacz Wielki przystanek koło p. Elińskiego – 7.45

Łokacz Wielki przystanek koło p. Siewruka – 7.50

Krzyż Wlkp. Przedszkole ul. Akacjowa – 7.55

Trasa III    

Przesieki – Żelichowo las, Lubcz Wielki - bus

Przesieki wyjazd godz. 7.00

Żelichowo las wyjazd godz. 7.15

Lubcz Wielki przystanek koło p. Kierzynkowskiego -godz. 7.30

Lubcz Wielki przystanek koło p.Richtera - godz. 7.35

Brzegi -   godz. 7.45

Zwierzyniec -  godz. 7.10

Bielice Nowe  - godz.7.40 od poniedziałku tylko dowóz do szkoły

 

Trasa II

Przedszkole do Huta Szklana, Huta Szklana, Lubcz Mały -  autobus

Przedszkole do Huty Szklanej przystanek PKS Krzyż Wlkp.- 7.05

Huta Szklana przystanek koło p. Naruszewicza - 7.23

Huta Szklana przystanek koło p. Łasickiego - 7.25

Lubcz Mały przystanek koło kościoła – 7.33

Lubcz Mały przystanek koło boiska godz. – 7.35

Lubcz Wielki przystanek koło Górskiego -godz. 7.40

Lubcz Wielki – przystanek za torem poznańskim – godz.7.45

Lubcz Wielki – przystanek koło boiska – godz. 7.48

Lubcz Wielki – przystanek koło p. Galosa - godz.7.50

Lubcz Wielki – przystanek na drodze - godz. 7.55

Krzyż Wlkp. Przedszkole ul. Akacjowa godz. 8.00

 

Gębice - bus

7.25 – Łokacz Wielki

7.30 – przystanek przy szkole

7.35 – przystanek PKS

 

 

 Godziny odwozów  szkolnych od dnia 2 września 2021 r.

 

Trasa I - autobus

12.30 – Lubcz Wielki,  Lubcz Mały, Huta Szklana, Wizany, Kuźnica Żelichowska, Żelichowo w drodze powrotnej Przedszkole w Hucie Szklanej- Powrót do Krzyża Wlkp. Przystanek PKS  - godz. 13.25

 

Trasa I- autobus

14.30 – Huta Szklana ( Łasicki, Naruszewicz), Huta Szklana ( sala )  Wizany, Kuźnica Żelichowska, Żelichowo

Zabieramy dzieci z przedszkola w Krzyżu Wlkp.

 

Trasa II- autobus

14.30 – Tartak, Łokacz Wielki ( PKS, przystanek koło p. Elińskiego, p. Siewruka),   Lubcz Wielki, Huta Szklana (koło p. Bandury), Lubcz Mały ( koło boiska)

Zabieramy dzieci z przedszkola w Krzyżu Wlkp.

 

Trasa III - bus

14.30 – Brzegi, Lubcz Wielki R., Lubcz Wielki K., Żelichowo las, Przesieki – bus

Zabieramy dziecko z przedszkola w Krzyżu Wlkp.

 

14.30 -  Zwierzyniec

 

Dni otwarte

Dyrektor Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej informuje, że dla dzieci, które po raz pierwszy

będą uczęszczać do naszego przedszkola w roku szkolnym 2021/2022 zostaną zorganizowane

DNI OTWARTE w dniach 27.08.2021 (piątek) w godz. 13-15

oraz 30.08.2021 (poniedziałek) w godzinach 10-12

Deklaracja rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim informuje, że

do dnia 27.08.2021 należy wypełnić "Deklarację rodziców/opiekunów prawnych dotyczącą czasu

pobytu i wyżywienia dziecka w Przedszkolu nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkoplskim"

Deklaracja dotyczy każdego dziecka przyjętego na rok szkolny 2021/2022 i można ją  pobrać przy głównym wejściu do przedszkola.

Zbiórka dla Schroniska

Uwaga!

Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim również przyłącza się do akcji charytatywnej organizowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp. na rzecz Fundacji niosących pomoc zwierzętom.

Potrzebne są w szczególności:

- środki czystości: proszki i płyny do prania, ręczniki papierowe, rękawiczki nitrylowe M i L, duże worki na śmieci (120-160 L), podkłady higieniczne

- obroże, szelki, długie smycze (NIE flexi)

- koce polarowe, koce używane, ręczniki duże używane, szarpaki sznurkowe

- Karma: Brit Care, karma mokra Dolina Noteci Junior, Karma sucha josera Family Plus i josera Festival, mokra karma dla schroniskowych piesków oraz szczeniąt.

ZBIÓRKA TRWA DO 20 CZERWCA 2021 r.

Kartony będą wystawione w szatniach grupowych. Zapraszamy, otwórzcie serca  uczyńmy wspólnie dobro.

 

Informacja Rekrutacja

Dyrektor Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim informuje, że listy dzieci zakwalifikowanych na rok szkolny 2021/2022 zostały wywieszone na terenie przedszkola.

 

Obowiązkiem rodzica jest złożenie w dniach 19.03.2021-26.03.2021 Potwierdzenia woli zapisu dziecka do Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim.

 

Druk POTWIERDZENIA WOLI znajduje się w zakładce Rekrutacja lub mozna pobrac w  przedszkolu w wejściu glównym.

REKRUTACJA 2021/2022
Ubezpieczenie NNW 2020/2021

Szanowni Rodzice,

 

Informujemy, że termin opłaty składki za ubezpieczenie NNW został wydłużony do dnia 23.10.2020.

Wszystkie wpłaty dokonane do 23.10.2020 skutkują ubezpieczeniem dziecka od dnia 01.09.2020.

INFORMACJA DLA RODZICÓW !!!

Szanowni Rodzice!!!

 

W związku z panującą epidemią koronawirusa Sars-Cov2 wywołującym chorobę COVID-19 od dnia 1 września 2020 r. będą obowiązywały nowe wytyczne związane z zapewnieniem zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz Pracownikom na terenie Przedszkola w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19. Bardzo proszę nowych i dotychczasowych Rodziców o zapoznanie się z nowymi informacjami i procedurami.

1 września rozpoczynamy działalność zgodnie z zamieszczonymi procedurami, w tym określony jest sposób przyprowadzenia dziecka do Przedszkola. Niestety ten rok szkolny rozpoczniemy bez uroczystego spotkania inaugurującego. Dzieci przyjdą do Przedszkola według zadeklarowanych przez Państwa godzin. Dzieci z oddziału w Hucie Szklanej dojadą do oddziału według rozkładu dowozów na dzień 1 września 2020 r.

W celu zapewnienia jak najlepszego bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Przedszkolu obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa. Rodzice i Pracownicy Przedszkola muszą mieć świadomość, że placówka funkcjonuje na zupełnie innych zasadach, niż dotychczas. Przedszkole kontynuuje swoją działalność wg aktualnych rygorów sanitarnych GIS z dniem 1.09.2020 r. do odwołania.

Do Przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną COVID-19 – należą do nich objawy zakażenia górnych dróg oddechowych takie jak: katar, kaszel, duszności, temperatura powyżej 37°C, biegunka. Przedszkole ma prawo odmówić przyjęcia opieki nad dzieckiem, u którego stwierdzi objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną. Dzieci nie przynoszą do Przedszkola zabawek, przytulanek (misie, pieluszki, itp.), jedzenia (za wyjątkiem grup: Słoneczka i Jarzębinki – oddziały 5 godzinne), i w miarę możliwości smoczków.

1 września 2020 r. dzieci przyniosą ze sobą kapcie i ubranka na przebranie. Pozostałe elementy wyprawki zostaną szczegółowo omówione w trakcie zebrań z Rodzicami. Zebrania organizacyjne z Rodzicami będą odbywały się w wyznaczonych dniach dla każdej grupy
w pierwszej połowie września.

Przedszkole będzie realizować zajęcia opiekuńcze oraz zmodyfikowane, dostosowane do wymogów sanitarnych zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Do każdej grupy może uczęszczać do 25 dzieci.

Rodzice, zobowiązani są do złożenia u Nauczycielek w grupie wymaganego oświadczenia, w dniu pierwszego przyprowadzenia dziecka do Przedszkola oraz deklaracji Roziców/Opiekunów Prawnych dotyczącej czasu pobytu i wyżywienia dziecka w Przedszkolu im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim.

W przypadku nieobecności dziecka Rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Przedszkola drogą mailową lub telefoniczną o terminie i przyczynie nieobecności.

Rodzic ma obowiązek podania aktualnych numerów telefonów i wszelkich danych kontaktowych oraz natychmiast odbierać telefon wykonywany przez Przedszkole.

W celu zachowania bezpieczeństwa każdy Rodzic ma obowiązek zapoznać się z treścią przyjętych w Przedszkolu procedur oraz je przestrzegać.

Na terenie Przedszkola obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

W celu rozładowania natężenia ruchu w godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci do i z Przedszkola w budynku przy ulicy Akacjowej 1 wydzielone zostają osobne wejścia/wyjścia dla poszczególnych grup:

  • Wejście 1 - Wejście główne – grupy: Krasnoludki, Biedronki, Leśne Ludki, Jagódki i Żabki
  • Wejście 2 - Wejście od strony placu zabaw – grupa Pszczółki
  • Wejście 3 - Wejście od strony parkingu – grupa Jarzębinki
  • Grupa Słoneczka w Hucie Szklanej – bez zmian.

 

 

Prosimy przygotować dzieci na to,  że Przedszkole będzie wyglądało trochę inaczej niż zawsze. Dzieci będą widziały czasami panie: w maseczkach, przyłbicach, rękawiczkach i fartuszkach, ale nadal przyjazne dzieciom.

Bardzo proszę uzbroić się w spokój i pozytywne nastawienie.

Może nie wszystko po tak długiej przerwie zafunkcjonuje od razu sprawnie i prawidłowo, ale dołożymy wszelkich starań, aby dzieci i Państwo czuli się dobrze i bezpiecznie.

 

W razie wątpliwości , proszę o kontakt telefoniczny : 67 256 42 28.

 

 

 

 

                                                                                                 Dyrektor Przedszkola

                                                                                                 im. Marii Konopnickiej

                                                                                                w Krzyżu Wielkopolskim.

 

 

Listy z podziałem na grupy

Dyrektor Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim informuje, że w budynku przedszkola przy ul. Akacjowej 1, znajdują się listy dzieci z podziałem na grupy na rok szkolny 2020/2021

Wznowienie pracy Przedszkola

Dyrektor Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wlkp. informuje, że przedszkole wznawia działalność opiekuńczo - wychowawczą od dnia 01.06.2020r dla zgłoszonych dzieci.

 

Dyrektor Przedszkola
im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim

 - Jolanta E. Wiktor

Wyniki Konkursu na Najpiękniejszą Kartkę Wielkanocną

Wyniki Konkursu na Najpiękniejszą Kartkę Wielkanocną 

1 miejsce Hanna Ciechanowicz - grupa Słoneczka

2 miejsce Amelia Brukarczyk - grupa Leśne Ludki

3 miejsce Maja Stankiewicz - grupa Biedronki

Wszystkim osobom które wykonały przepiękne kartki serdecznie dziękujemy. Zwycięzcom z całego serca gratulujemy!